ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_Zjazd19.jpg

12 maja 2020 r. rozpoczął się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy w Mazowieckie  OIIB przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym z wykorzystaniem do głosowania portalu PIIB. Pomimo organizacji zjazdu w nowym trybie przygotowania poprzedzające były prowadzone w sposób metodyczny, krok po kroku zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Już w dniu 28 kwietnia br. zostało wysłane zaproszenie do Delegatów w firmie e-mail wraz z materiałami zjazdowymi. Ponadto dla zapewnienia 100% skuteczności w dniu 30 kwietnia br. wysyłka pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru materiałów zjazdowych na nośniku elektronicznym wraz pakietem zjazdowym w postaci maseczek ochronnych oraz żelem do dezynfekcji dłoni. Z uwagi na tryb zjazdu w celu ułatwienia Delegatom udziału w Zjeździe w dniu 4 maja br. została wysłana wiadomość e-mail  z filmem instruktażowym przedstawiającą procedurę głosowania zaprezentowaną przez Sekretarza MOIIB Mariusza Okunia na zjazd testowy.

W dniach 5-8 maja został wykonany skuteczny kontakt telefoniczny do Delegatów w celu potwierdzania odebrania materiałów w formie elektronicznej oraz potwierdzenie logowania się do portalu członkowskiego PIIB.

W dniach 4-11 maja został uruchomiony zjazd testowy w którym delegaci wzięli czynny udział w ilości 85 osób. Na bieżąco była i jest udzielana pomoc techniczna – teleinformatyczna przez Biuro MOIIB. Dodatkowo zostały przygotowane stanowiska komputerowe do głosowania w Biurze z których skorzystali niektórzy Delegaci podczas zjazdu testowego oraz XIX Zjazdu.

Z uwagi na formułę procedowania Przewodniczacy Rady Roman Lulis zaprezentował działania izby podczas video-wstąpienia , które zostało udostępniono wszystkim Delegatom. Podobnie sprawozdania poszczególnych organów izby zostały zaprezentowane przez przewodniczących podczas video-wystąpień : Przewodniczącego OKR, Przewodniczącego OKK, Przewodniczącego OSD, Rzecznika-Koordynatowa OROZ oraz Przewodniczącego Zespołu ds. zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Mazowieckiej OIIB.

Zgodnie z regulaminem 12 maja został wysłany e-mail z przypomnieniem o rozpoczynającym się XIX Zjeździe Sprawozdawczym MOIIB oraz dodatkowo krótkie wystąpieniem Przewodniczącego na naszym fanpagu informującym o oficjalnym otwarciu zjazdu o godz. 11.00

Dodatkowo w dniu 13 maja został wysłany kolejny e-miał dotyczący informacji, że do końca XIX Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB pozostały 24 godziny.