ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_Droga06072020artykul.jpgMinisterstwo Infrastruktury poinformowało o prowadzonych pracach nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, która ma zastąpić obowiązujące obecnie przepisy techniczno-budowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji i utrzymania dróg publicznych.

Zgodnie z przyjętymi założeniami tych prac, zakłada się  odejście od systemu obligatoryjnych przepisów prawa na rzecz wytycznych nieobligatoryjnych, prezentujących aktualną i sprawdzoną wiedzę. Wymagania obligatoryjne określone będą w formie przepisów techniczno-budowlanych, zaś wymagania nieobligatoryjne przejmą postać wytycznych i katalogów typowych rozwiązań rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu.

Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o przygotowywaniu projektu nowego rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które docelowo zastąpi obowiązujące dziś trzy rozporządzenia:

  • Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.),
  • Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 735, z późn. zm.),
  • Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. poz.116 z późn. zm)

Natomiast nowa struktura wymagań technicznych jest usystematyzowana. Wytyczne podzielono na część drogową (WDR) i dotyczącą drogowych obiektów mostowych (WRM). Powstała również część dotycząca modelowania informacji o budowaniu w drogownictwie (BIM). Na obecnym etapie wytyczne odnoszą się głównie do spraw projektowania i wykonywania infrastruktury drogowej.

Dotychczas opracowano szereg wytycznych, do których wydawania jest upoważniony minister właściwy do spraw transportu,  na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 –tekst jednolity).

Spis opracowanych wytycznych, udostępniony przez Ministerstwo Infrastruktury stanowi załącznik do niniejszej informacji – do wglądu https://maz.piib.org.pl/files/załacznikWymagania.pdf

Jednocześnie Ministerstwo zwróciło się o przedstawienie informacji naszego środowiska zawodowego o potrzebach rozszerzenia przedłożonego spisu już zamówionych wytycznych. Wobec powyższego prosimy Koleżanki i Kolegów – członków naszej Izby, zainteresowanych powyższą problematyką, a w szczególności projektantów, o zgłaszanie propozycji do nowego rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych oraz propozycji wytycznych, które powinny zostać opracowane w kolejnych latach wraz z hasłowym opisem ich zawartości.

Uwagi i propozycje prosimy zgłaszać do MOIIB - Komisja Prawo-Regulaminowa w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.