ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Z przykrością informujemy, iż zmarła Przewodnicząca Rady Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa Barbara Malec.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie, Znajomym i Współpracownikom z Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W imieniu Członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Przewodniczący Rady

Roman Lulis