ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

XXXVI Sesja „Jesień 2020”odwołany egzamin z grudnia – Nowy termin egzaminu!

Planowana data egzaminu pisemnego to 26 lutego 2021 r. (obowiązuje stan prawny na dzień 1 lipca 2020r).

Na miesiąc przed wyznaczoną datą egzaminu otrzymają Państwo pisemne zaproszenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.