ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 WarszawaW dniach 15-17 kwietnia odbył się w Gdańsku XXXIX finał centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Polską Izba Inżynierów Budownictwa reprezentował Roman Lulis.

Więcej informacji: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4535-final-xxxiv-olimpiady-wiedzy-i-umiejetnosci-budowlanych