ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_stories_20210712rozdanie_P1090468www.JPG12 lipca 2021 roku w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pierwsza grupa z 382 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane w XXXVII sesji – wiosennej 2021. Najwięcej, bo 205 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 89 uprawnień w specjalności instalacyjno-sanitarnej, najmniej,  2 w specjalności inżynieryjno-kolejowej SRK. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, uroczyste wręczanie uprawnień zostało podzielone w dniu 12.07.2021r na 3 niezależne uroczystości - każdorazowo prowadzone przez Romana Lulisa Przewodniczącego Rady MOIIB przy współudziale prof. Eugeniusz Koda - Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB.

Każde z rozdań zaszczyciły swoją obecnością znaczące postaci z naszego środowiska. Uprawnienia wręczali (w kolejności alfabetycznej): Adam Baryłka - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a równocześnie Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich; Włodzimierz Bielski – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polski; Krzysztof Jaroszkiewicz - Skarbnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziału w Warszawie; Mirosława Kamińska -  naczelnik Wydziału Inspekcji Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; Zbigniew Kledyński – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Jerzy Kotowski - Prezes Izby Projektowania Budowlanego; Grzegorz Michalak – Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej do spraw Filii w Płocku; Mariusz Okuń - Sekretarz Rady MOIIB; Ryszard Rak - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB; Stanisław Wojtaś - Zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB.

Wręczenie dokumentu poświadczającego zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie poprzedziło wspólne powtórzenie słów roty. Inżynierowie ślubowali między innymi: nigdy nie zawieść zaufania publicznego, jakim społeczeństwo ustawą konstytucyjną obdarzyło mój zawód.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Eugeniusz Koda omawiając wyniki egzaminów, zachęcał do szybkiego zapisania się do MOIIB, by korzystać z wielu możliwości formalnych edukacyjnych, prawnych jakie daje samorząd inżynierów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości w dniu 12.07.2021r.