ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W piątek 13.08.2021 r. Przewodniczący Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Pan Roman Lulis pojechał do Ostrołęki na dwa ważne spotkania.

b_250_170_16777215_00_images_otroleka20210813a.jpgPierwsze miało miejsce w Starostwie Powiat Ostrołęcki. Na spotkaniu z Panem Stanisławem Kubłem (Starostą) omówiony został stan dróg powiatowych oraz postępy przy realizacji obwodnicy Ostrołęki. Z kolei Pan Krzysztof Parzychowski (Wicestarosta) omówił działalność ligi morskiej i rzecznej na terenie powiatu. W zebraniu brali udział również: przedstawiciele Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: p. Danuta Stefaniak - Dyrektorka rejonu ostrołęckiego i p. Tomasz Ostrowski - Dyrektor rejonu radomskiego oraz p. Mirosław Augustyniak - Radny Województwa Mazowieckiego.

b_250_170_16777215_00_images_otroleka20210813_1.jpgDrugie spotkanie zorganizowane zostało w Urzędzie Miasto Ostrołęka. Tam Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB poznał osobiście Łukasz Kulik - Prezydent Miasta Ostrołęki, z którym rozmawiał o przygotowaniach do zbliżającego się Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Omówiony został również postęp prac związanych z obwodnicą miasta oraz zagospodarowaniem nadbrzeża rzeki Narwi. Poruszone zostały również inne zagadnienia, m.in. udział Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce. w organizowanych eliminacjach centralnych olimpiady wiedzy i umiejętności budowlanych.

Panu Prezydentowi oraz pozostałym osobom biorącym udział w spotkaniu m.in. p. Annie Sumarze (Głównej Specjalistce Wydziału Dróg UM) i p. Monice Jaworowskiej (Dyrektorce Wydziału Budownictwa UM), bardzo dziękujemy za zaproszenie i deklarację współpracy z naszym Samorządem.
Panu Staroście oraz wszystkim jego gościom, którzy uczestniczyli tego dnia w spotkaniu również dziękujemy i mamy na dzieję na kolejne okazje to wspólnej pracy.