ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_P1100272.jpgW dniu 17 stycznia 2022r w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzaminy pisemny i ustny w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2022r.  Ze względu na liczne grono nowych Koleżanek i Kolegów, uroczystość wręczania uprawnień musiała być  podzielona.

Spośród osób 496 osób które przystąpiły do egzaminu pisemnego, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MOIIB nadała uprawnienia budowlane  387 osobom w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej – 193, drogowej – 37 , mostowej – 12, kolejowej -14, telekomunikacyjnej -11, hydrotechnicznej – 5, instalacji sanitarnych – 84, instalacji elektrycznych – 31.

Nasz przewodniczący Roman Lulis i przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Eugeniusz Koda serdecznie powitali nowych potencjalnych członków Izby, uświadamiając im jednocześnie, jak znacząca  odpowiedzialność spoczywa na samodzielnych funkcjach inżynierskich w budownictwie, które wkrótce będą pełnić. W uroczystym wręczeniu wzięli udział znakomici Goście w osobach: Aleksandra Gajewska - Posłankę na Sejm IX kadencji, Adam Baryłka - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Krzysztof Myszkowski - zastępca dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB, Mieczysław Grodzki - Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej, Sekretarza Generalnego PZITB, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – była Pani minister, reprezentującą w imieniu Pani Prezes Naczelną Organizację Techniczną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Przewodnicząca Komisji Prawno-Regulaminowej Mazowieckiej OIIB, Ireneusz Jasiński - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie, Wiesława Broćka - Wiceprezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Włodzimierz Bielski - Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oddziału warszawskiego, Jerzy Kotowski – Prezesa Izby Projektowania Budowlanego, Krzysztof Latoszek - Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB. Goście zwrócili się do zgromadzonych z gratulacjami wraz z życzeniami  satysfakcjonującej pracy, pomyślności zawodowej i osobistej.

Otrzymaliśmy również dla naszych nowych Koleżanek i Kolegów ciepłe słowa od Tomasza Żuchowskiego - p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad i Zbigniewa Janowskiego – Przewodniczącego Związku Zawodowego Budowlani.

Kolejne dwie tury wręczania uprawnień budowlanych odbędą się 20 stycznia 2022r.