ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Informujemy, że rozpoczęło się IV Regionalne Forum Inżynierskie pt. „Inżynier budownictwa – wolny zawód z troską o przeszłość, z dbałością o dziś, ze spojrzeniem w nowoczesne jutro”. Forum odbywa się w Apart Hotel Termy Uniejów. Głównym organizatorem jest Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz współorganizatorami są Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

b_250_170_16777215_0_0_images_dc70fd5f-7f43-4393-bc49-f54814f74bba.jpg b_250_170_16777215_0_0_images_2d084e28-2266-4f15-a496-c0b492796b5a.jpg b_250_170_16777215_0_0_images_7a3ef3b1-4c2a-4777-9e49-689d7dca03a2.jpg