ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

12 grudnia 2010 r obchodzono 65 lat NOT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Minęło 65 lat od utworzenia Naczelnej Organizacji Technicznej i nawiązującej do nazwy utworzonych w 1935 r. i w 1936 r. – Naczelnej Organizacji Stowarzyszeń Techników. W rocznicowej uroczystości, która odbyła się w salach Warszawskiego Domu Technika wzięli udział luminarze świata  nauki, techniki i biznesu. Znaleźli się wśród nich wicepremier Waldemar Pawlak, Prezesi: Alicja Adamczak, Tomasz Szweitzer, Bożena Lubińska-Kasprzak, Wiktor Piwkowski, Andrzej Roch Dobrucki,  laureaci  honorowych tytułów „Złoty Inżynier”, wynalazcy, właściciele firm, naukowcy. Między zaproszonymi znalazł się również nasz przewodniczący Mieczysław Grodzki.

Gospodarz wieczoru  pani Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła wizję: wspierania innowacyjności polskiej gospodarki, rozwinięcia dbałości o prestiż zawodu inżyniera, oraz reprezentowania interesów środowisk technicznych wobec władz.

Zwięzłą relacje z tego wydarzenie prezentujemy w „Inżynierze Mazowsza” nr29