ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

17 grudnia radomscy inżynierowie zainaugurowali obchody 60-lecia istnienia na swoim terenie oddziału NOT. Spotkanie odbyło się w siedzibie Rady Okręgowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT spotkanie (połączone z tradycyjnym opłatkiem), zorganizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz radomską  NOT. Dostojnymi gośćmi inżynierów byli: prezydent Radomia – Andrzej Kosztowniak, ordynariusz radomski – biskup Henryk Tomasik, rektor Politechniki Radomskiej prof. Mirosław Luft, radni Sejmiku Mazowieckiego i radni miasta.

Mieczysław Grodzki, przewodniczący MOIIB podkreślił silne więzi łączące Izbę z NOT. „Przywitajmy nowy rok z nadzieją i optymizmem, wierząc, że będzie on lepszy” – mówił M. Grodzki. Wszystkim inżynierom z Radomia i całego regionu życzył zdrowia i wielu wspaniałych osiągnięć inżynierskich w 2011 roku.

Więcej na ten temat piszemy w „Inżynierze Mazowsza” nr1(29)