ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_Rada29062017_3.jpgW dniu 29 czerwca pod kierunkiem przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego, obradowała Rada Okręgowa naszej Izby w obecności przewodniczących organów i rzecznika koordynatora. W ramach posiedzenia podsumowano rezultaty Zjazdu Krajowego, zapoznano radnych izbowych z przebiegiem konferencji w Senacie RP poświęconej roli samorządów zawodowych w gwarantowaniu bezpieczeństwa jednostki w społeczeństwie.b_250_170_16777215_00_images_Rada29062017_4.jpgPrzyjęto informacje o realizacji budżetu za okres 5 miesięcy br., o działalności gospodarczej, o decyzjach Prezydium między posiedzeniami Rady. Nasi radni przyjęli do akceptującej wiadomości: program zajęć doskonalenia zawodowego w drugim półroczu br; propozycje organizacji XV lecia Izby i tegorocznego dnia budowlanych w Izbie.

Rada zatwierdziła uchwały Prezydium w sprawie pomocy finansowej. Dokonano też podsumowania realizacji wniosków OKR skierowanych do RO. Z aplauzem przyjęto wiadomość o sukcesie naszych siatkarzy na pikniku Forum samorządowym w Starej Miłosnej .