ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

BT Ciechanów

2016.09.13 - Oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Istotne i nieistotne odstępstwa od warunków technicznych
2016.06.30 – Nowe technologie w budownictwie- systemy kominowe SCHIEDEL. Prezentacja, zasady projektowania, montaż, najczęściej popełniane błędy
2016.06.10 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót. Kosztorys inwestorski
2016.05.19 – Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie właściwego utrzymywania obiektów budowlanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Kontrole okresowe. Z uwzględnieniem kontroli okresowej budynków w zakresie stanu techni
2016.05.09 – Odpowiedzialność inwestora, projektanta, kosztorysanta za składowe dokumentacji przetargowej. Zabezpieczenie interesu prawnego stron postępowania
2015.11.24 - Zlecenia i umowy na roboty budowlane w procesie budowlanym
2015.10.29 - Praktyczne aspekty odbiorów obiektów budowlanych z punktu widzenia Państwowej Straży Pożarnej
2015.04.02 – Rozbiórka i zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów
2015.03.05 – Kontrola grawitacyjna kanałów sanitarnych i deszczowych z zastosowaniem technik TV
2016.04.11 - Kosztorysowanie robót budowlanych – zasady ogólne, przepisy prawne.
2016.03.03 - Pierwsza pomoc przedmedyczna- bhp na stanowisku pracy.
2016.03.21 - Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.
2016.02.15 - Kierownik Budowy lub robót w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.
2016.01.27 - Prawo Budowlane – po nowelizacji
 
 
Powered by Phoca Download