ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

Materiały do pobrania

Tutaj możesz pobrać udostępnione przez MOIIB materiały.

2024.02.05 - Postępowanie administracyjne w prawie budowlanym
2024.01.22 - Wtórne izolacje poziome
2024.01.18 - Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych
2023.12.11 - ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ WYBUCHOWYCH I POŻAROWYCH. INSTALACJE ORAZ URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
2023.12.06 - Odbiory robót budowlanych
2023.12.04 - Roboty wykończeniowe – podłogi, posadzki, wymalowania – wybrane zagadnienia, trudne przypadki
2023.11.20 - Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego
2023.11.13 - Inspektor nadzoru inwestorskiego.
2023.11.13 - Mechanika przewodów w elektroenergetycznych liniach napowietrznych. Podstawy projektowania.
2023.11.06 - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w procesie budowlanym
2023.11.02 - Baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego oraz ładowanie samochodów elektrycznych
2023.10.30 - Dachy zielone. Hydroizolacja i termoizolacja. Wybrane zalecenia projektowe i wykonawcze
2023.10.23 - Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę i zatwierdzonego projektu budowlanego
2023.10.16 - Błędy w wykonaniu ETICS i ich wpływ na potencjalne uszkodzenia. Naprawa typowych uszkodzeń systemów ETICS
2023.10.09 - Zakończenie budowy, oddawanie do użytkowania obiektu budowlanego
2023.10.02 - Jak skutecznie uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2023.09.26 - Metodyka projektowania i dopuszczania do użytkowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
2023.09.11 - Prawo budowlane – aktualny stan prawny
2023.09.07 - OBOWIĄZKI I PRAWA KIEROWNIKA BUDOWY w świetle obowiązujących przepisów
2023.09.04 - Konstrukcje z betonów wodonieprzepuszczalnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
 
 
Powered by Phoca Download