ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

Materiały do pobrania

Tutaj możesz pobrać udostępnione przez MOIIB materiały.

2023.02.20 - Dziennik budowy - nowe rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego
2023.02.13 - Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego
2023.02.06 - Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn
2023.02.02 - Detale tarasów i balkonów
2023.02.01 - OBOWIĄZKI I PRAWA KIEROWNIKA BUDOWY
2023.30.01 - Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane
2023.01.26 - Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym
2023.01.09 - Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w programie ArCADia-TERMOCAD
2022.12.14 Projektowanie konstrukcji murowych - wyzwania konstruktora
2022.12.08 - Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach niskiego napięcia
2022.12.05 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. II
2022.12.01 - Posadowienie budynków na ławach i płycie fundamentowej- podatność na przecieki i sposoby naprawy.
2022.11.30 - Powszechne problemy i trudności związane z analizą statyczną i modelowaniem ustrojów kubaturowych w ujęciu metody elementów skończonych (MES)
2022.11.24 - Jak dbać o elewacje: pielęgnacja/naprawy/renowacje. Balkony: przyczyny uszkodzeń, jak temu zaradzić.
2022.11.23 - Budowa nowoczesnych instalacji RTV/SAT w bud. wielorodzinnym w oparciu o urządzenia TELKOM-TELMOR
2022.11.21 - Projektowanie ścian z silikatów z wykorzystaniem BIM
2022.11.17 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Cz. I
2022.11.08 - Zabytki w procesie budowlanym
2022.11.07 - Umowy o roboty budowlane
 
 
Powered by Phoca Download