ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Do góry

Materiały do pobrania

Tutaj możesz pobrać udostępnione przez MOIIB materiały.

2022.11.07 - Dobór przewodów i kabli elektrycznych oraz ich zabezpieczeń
2022.10.27 - Trwałość mostów stalowych.
2022.10.24 - Analiza projektu pod kątem potencjalnych wad
2022.10.20 - Rozbiórki obiektów budowlanych. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
2022.10.17 - Utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym
2022.10.17 - Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej bezprzewodowej
2022.10.07 - Konferencja nt. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Radom w ramach projektu LifeRadomKlima
2022.10.10 - Podstawy obliczeń zwarciowych w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
2022.10.06 - Milcząca zgoda organu przy rozpoczynaniu i kończeniu budowy w prawie budowlanym
2022.10.05 - Prawo budowlane po zmianie. Stan prawny - 2022
2022.09.27 - Prawo budowlane - aktualny stan prawny 2022
2022.09.26 - Pomieszczenia mokre - zasady wykonywania i detale. Kryteria doboru materiałów i rozwiązań. Zalecenia polskie a zalecenia wg nowych norm DIN. Okładziny wielkoformatowe - wybrane zalecenia wykonawcze.
2022.09.22 - Odwodnienie dróg i należących do nich drogowych obiektów inżynieryjnych. Aktualne wytyczne projektowe i wykonawcze.
2022.09.20 - Dziennik budowy – nowe rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego
2022.09.14 - Akustyka budowlana: wymagania oraz praktyczne rozwiązania w kontekście ścian silikatowych
2022.09.08 - Systemy fotowoltaiczne - Projektowanie, budowo, zagrożenia pożarowe oraz ich neutralizacja
2022.09.05 - Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego
2022.06.09 - Jak uniknąć błędów montażowych, na co zwracać uwagę przy nadzorach i jak zaprojektować systemy ppoż.
2022.06.06 - Przegrody przeciwpożarowe z elementów murowych
2022.06.02 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Część 2
 
 
Powered by Phoca Download