ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Harmonogram retransmisji wykładów organizowanych przez MOIIB na naszym kanale w serwisie YouTube.

Kliknij na logo by przejść do retransmisji

L.p. Temat wykładu Data retransmisji
1 "Give Grat Presentations" - Jak wykorzystać technikę i budować autorytet 05-07.08
2 Zarządzanie zespołem rozproszonym 08-10.08
3 Pełnienie samodzielnej funkcji projektanta - błędy projektowe, prawo autorskie do projektu budowlanego i pojęcie wad w dokumentacji projektowej 12-14.08
4 Duże zmiany w prawie budowlanym (nowelizacja wchodząca w życie 19.09.2020 r.) - Q&A z dr. inż. Jerzym Dylewskim 15-17.08
5 Umowa o prace projektowe. Zakres i jej treść, jako ochrona projektanta 19-21.08
6 Oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę 22-24.08
7  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji z dokumentami przetargowymi, najczęściej popełniane błędy 26-28.08 
8 Rola kierownika budowy w procesie inwestycyjnym - obowiązki   29-31.08
9 Jak radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu psychofizycznemu  02-04.09 
10 Umowy w budownictwie  05-07.09 

 

 

 

 

Harmonogram transmisji ON-LINE organizowanych przez MOIIB

Zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez MOIIB, umieszczane są na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na stronie www.maz.piib.org.pl.

Szczegółową instrukcję pobrania takiego zaświadczania znajdą Państwo TUTAJ

There are no events in the selected category