ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Uchwały podejmowane w latach 2005 do 2009 są przedstawione z podziałem na uchwały Zjazdu MOIIB oraz Rady MOIIB.
Uchwały podjęte od roku 2010 są podzielone na uchwały Zjazdu MOIIB i Rady MOIIB, które dla Państwa wygody podzielono dodatkowo na: uchwały członkowskie (dotyczące decyzji o przyjęciach, skreśleniach, zawieszeniach i wznowieniach członkostwa) i organizacyjno merytoryczne (dotyczące wszystkich sfer działalności podstawowej izby).