ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa


17 grudnia radomscy inżynierowie zainaugurowali obchody 60-lecia istnienia na swoim terenie oddziału NOT. Spotkanie odbyło się w siedzibie Rady Okręgowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

...

12 grudnia 2010 r obchodzono 65 lat NOT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Minęło 65 lat od utworzenia Naczelnej Organizacji Technicznej i nawiązującej do nazwy utworzonych w 1935 r. i w 1936 r.

...

10 grudnia 2010 r. u „Budowlanych”

 „Barbórka 2010” przyszła o 6 dni później. Związek Zawodowy „Budowlani”, uczcił święto górników w Karczmie Piwnej w warszawskim hotelu „Gromada”.

- Budowlani z racji

...