ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...W dużych aglomeracjach miejskich takich jak Warszawa, cechujących się bardzo dużym natężeniem ruchu drogowego, budowa lądowisk dla śmigłowców przynosi oczekiwane rezultaty, a rozwijanie tego typu infrastruktury jest bardzo ważne. Już we wrześniu 2018 r. na dachu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya będą mogły wylądować pierwsze śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Względy techniczne wpłynęły na przyjęte rozwiązanie płyty lądowiska jako kwadrat o wymiarach 21 m x 21 m. Na zewnątrz płyty zamontowano kratę pomostową, a dalej w kierunku zewnętrznym siatkę bezpieczeństwa o szerokości 1,5 m.

Czytaj więcej...W październiku 2018 r. będzie można przejechać długo wyczekiwanym odcinkiem trasy S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22).  Trasa S-7 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym, który docelowo ma połączyć Trójmiasto z Warszawą oraz w dalszej kolejności z Kielcami i Rabką co ma stanowić połączenie aglomeracji gdańskiej, warszawskiej oraz krakowskiej. Droga ta będzie jednym z głównych korytarzy transportowych w kraju, ponieważ obok autostrady A1 to właśnie ona będzie jedną z podstawowych dróg prowadzących nad polskie morze. Jednak dla mieszkańców Pomorza to właśnie odcinek Gdańsk - Elbląg jest najważniejszym odcinkiem krajowej S-7. Budowa została podzielona na dwa odcinki: odcinek I Koszwały - Nowy Dwór Gdański długości 20,5 km i odcinek II Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo długości 19,1 km.  Budowa odcinka I realizowana jest przez czeską firmę Metrostav. Zaawansowana jest w ok. 78 proc. Oprócz budowy samej drogi w ramach inwestycji przewidziano także realizację m. in. dwóch węzłów drogowych „Cedry Małe” oraz „Dworek”, budowę 12 obiektów mostowych, w tym największy MA-09 biegnący nad rzeką Wisłą o długości prawie 1 km, oraz jednego tunelu. Budowa obejmuje także wykonanie przepustów drogowych, przebudowę istniejących dróg, budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej, zbiorników retencyjnych, ekranów akustycznych. Most MA-09 wykonywany jest metodą nasuwania podłużnego poszczególnych segmentów. Wykonywane są one niezależnie jako prefabrykaty a następnie wciągane na podpory za pomocą belki dziobowej. Technologia ta pozwala na budowę 28 mb ustroju tygodniowo.

Czytaj więcej...W Ożarowie Mazowieckim trwa budowa nowoczesnej hali sportowej z wielofunkcyjnym boiskiem i widownią dla 520 osób wraz z otwartym boiskiem do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej.  13 grudnia 2017 r. członkowie Koła Młodych Inżynierów MOIIB na czele z przewodniczącym Radosławem Cichockim odwiedzili budowę hali. Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy z kierownikiem budowy Robertem Grygorukiem, który opowiedział o technologii budowy hali stalowych. Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzili cały obiekt.

Czytaj więcej...Członkowie Koła Młodych Inżynierów MOIIB wybrali się na budowę obwodni­cy Suwał, aby zapoznać się z metodami pracy firm budujących ten fragment magi­strali drogowej łączącej wschodnią granicę kraju ze stolicą. Wycieczka techniczna rozpoczęła się od przejazdu autokarem po całej nowo budowanej trasie. W trak­cie objazdu kierownik robót drogowych, Marek Pekar opowiadał o zaawansowaniu robót, o elementach drogowych i o specyfice wykonywanych prac.

Czytaj więcej...W Kobyłce niedaleko Warszawy powstało jedno z najnowocześniejszych w Europie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych PITRADWAR S.A. Budynek stanowi halę o konstrukcji stalowej wraz z przyległym budynkiem na część socjalną oraz biurową. Wymiary całkowite hali w osiach konstrukcyjnych 41,0 m x 42,0 m, wysokość 20,61 m. Główna konstrukcja dachu to dźwigary kratowe oparte na słupach stalowych. Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej.  Hala wyposażona jest w dwie komory bezodbiciowe (pomiarowe). Obie komory zostały wykonane jako klatki Faradaya, których konstrukcja chroni urządzenia przed działaniem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. W tym celu zastosowano specjalne uszczelki elektromagnetyczne. Wnętrza komór, zarówno podłoga, sufit jak i wszystkie ściany wyłożone są  absorberami, które zbudowane są z pianki nasączonej węglem. Komory muszą być odizolowane od wszelkich drgań, które mogłyby spowodować błędy pomiarowe. Energia elektryczna, która wprowadzana jest do komór przechodzi przez odpowiednie filtry.  Fundamenty pod komory laboratorium wykonano jako płytę fundamentową żelbetową posadowioną na palach. Posadzkę w pozostałej części hali oddzielono od płyty fundamentowej nowoczesną pianką, w celu zapobiegania przenoszenia drgań do komór.   Pierwsza komora służy do pomiarów anten o masie do 3 ton. Wprowadzane one będą do komory za pomocą np. wózka widłowego i następnie w komorze przejmowane są przez wycią

Czytaj więcej...W Lesie Bielańskim przy ul. Dewajtis znajduje się zespół klasztorny kamedułów z parafią p.w. błogosławionego Edwarda Detkensa, na której czele stoi proboszcz parafii ksiądz Wojciech Drozdowicz. Pośrodku widnieje przepiękny, zabytkowy kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP.    Historia powstania kościoła sięga XVI w. Król Władysław IV po zwycięskiej bitwie pod Smoleńskiem oraz po objęciu polskiego tronu jako wotum dziękczynne kazał zbudować na terenie dawnej wsi Polkowo kościół. Jego budowa przypada na lata 1669-1710.Kolejnymi opiekunami i fundatorami kościoła  po Władysławie IV byli Jan Kazimierz oraz Jan III Sobieski. Do 1904 r. w kościele znajdowali się kameduli, którzy w 1912 r. zostali wypędzenie przez zaborców i już nigdy do Polski nie powrócili. Ciekawostką jest fakt, że najbardziej znanym kamedułą na Bielanach, dzięki powieści Henryka Sienkiewicza, był brat Jerzy czyli pułkownik Jerzy Michał Wołodyjowski, którego figura w habicie widnieje w otworze wieży kościoła. Od 1915 r. opiekę nad kościołem przejęło Zgromadzenie Księży Marianów. Sprawowali oni swoją posługę do 1949 r. po czym przejęła ją Archidiecezja Warszawska. Wtedy właśnie podjęto pierwsze prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie ukończone w 1965 r. 1 lipca ubr.kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został wpisany do rejestru zabytków pod nr 18/5. Sama parafia p. w. błogosławionego Edwarda Detkensa została utworzona w 1999 r. przez prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa. W Kościele znajduje się wiele pięknych, oryginalnych obrazów oraz rzeźb, m.in. drewniane rzeźby pierwszych Kamedułów oraz niezniszczony plafon namalowany przez Michelangela Palloniego.

Podkategorie