ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...Członkowie Koła Młodych Inżynierów MOIIB wybrali się na budowę obwodni­cy Suwał, aby zapoznać się z metodami pracy firm budujących ten fragment magi­strali drogowej łączącej wschodnią granicę kraju ze stolicą. Wycieczka techniczna rozpoczęła się od przejazdu autokarem po całej nowo budowanej trasie. W trak­cie objazdu kierownik robót drogowych, Marek Pekar opowiadał o zaawansowaniu robót, o elementach drogowych i o specyfice wykonywanych prac.

Czytaj więcej...W Kobyłce niedaleko Warszawy powstało jedno z najnowocześniejszych w Europie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych PITRADWAR S.A. Budynek stanowi halę o konstrukcji stalowej wraz z przyległym budynkiem na część socjalną oraz biurową. Wymiary całkowite hali w osiach konstrukcyjnych 41,0 m x 42,0 m, wysokość 20,61 m. Główna konstrukcja dachu to dźwigary kratowe oparte na słupach stalowych. Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej.  Hala wyposażona jest w dwie komory bezodbiciowe (pomiarowe). Obie komory zostały wykonane jako klatki Faradaya, których konstrukcja chroni urządzenia przed działaniem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. W tym celu zastosowano specjalne uszczelki elektromagnetyczne. Wnętrza komór, zarówno podłoga, sufit jak i wszystkie ściany wyłożone są  absorberami, które zbudowane są z pianki nasączonej węglem. Komory muszą być odizolowane od wszelkich drgań, które mogłyby spowodować błędy pomiarowe. Energia elektryczna, która wprowadzana jest do komór przechodzi przez odpowiednie filtry.  Fundamenty pod komory laboratorium wykonano jako płytę fundamentową żelbetową posadowioną na palach. Posadzkę w pozostałej części hali oddzielono od płyty fundamentowej nowoczesną pianką, w celu zapobiegania przenoszenia drgań do komór.   Pierwsza komora służy do pomiarów anten o masie do 3 ton. Wprowadzane one będą do komory za pomocą np. wózka widłowego i następnie w komorze przejmowane są przez wycią

Czytaj więcej...W Lesie Bielańskim przy ul. Dewajtis znajduje się zespół klasztorny kamedułów z parafią p.w. błogosławionego Edwarda Detkensa, na której czele stoi proboszcz parafii ksiądz Wojciech Drozdowicz. Pośrodku widnieje przepiękny, zabytkowy kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP.    Historia powstania kościoła sięga XVI w. Król Władysław IV po zwycięskiej bitwie pod Smoleńskiem oraz po objęciu polskiego tronu jako wotum dziękczynne kazał zbudować na terenie dawnej wsi Polkowo kościół. Jego budowa przypada na lata 1669-1710.Kolejnymi opiekunami i fundatorami kościoła  po Władysławie IV byli Jan Kazimierz oraz Jan III Sobieski. Do 1904 r. w kościele znajdowali się kameduli, którzy w 1912 r. zostali wypędzenie przez zaborców i już nigdy do Polski nie powrócili. Ciekawostką jest fakt, że najbardziej znanym kamedułą na Bielanach, dzięki powieści Henryka Sienkiewicza, był brat Jerzy czyli pułkownik Jerzy Michał Wołodyjowski, którego figura w habicie widnieje w otworze wieży kościoła. Od 1915 r. opiekę nad kościołem przejęło Zgromadzenie Księży Marianów. Sprawowali oni swoją posługę do 1949 r. po czym przejęła ją Archidiecezja Warszawska. Wtedy właśnie podjęto pierwsze prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie ukończone w 1965 r. 1 lipca ubr.kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został wpisany do rejestru zabytków pod nr 18/5. Sama parafia p. w. błogosławionego Edwarda Detkensa została utworzona w 1999 r. przez prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa. W Kościele znajduje się wiele pięknych, oryginalnych obrazów oraz rzeźb, m.in. drewniane rzeźby pierwszych Kamedułów oraz niezniszczony plafon namalowany przez Michelangela Palloniego.

Czytaj więcej...W Pruszkowie przy zbiegu ulic. Sien­kiewicza i Staszica pojawiły się żurawie wieżowe. Ruszyła więc długo wyczekiwana przez mieszkańców budo­wa nowego centrum handlowo - usłu­gowo - rozrywkowego „Nowa Stacja”. Budynek galerii jest zaprojektowany jako czterokondygnacyjny z wyniesioną ponad parking na dachu częścią zespołu sal kinowych i fitness oraz jedną kondy­gnacją podziemną. W części podziemnej zlokalizowano parkingi, myjnie samo­chodową oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrach znajdują się lokale usługowo-handlo­we oraz gastronomiczne. Przewidziano także miejsca rozrywki dla dzieci, w tym duży plac zabaw, ściankę wspinaczkową itp. .Na klien­tów czeka łącznie aż 120 sklepów. Komfort zakupów gwarantuje rozbudowany parking, który mieści 800 samochodów. Powierzchnia całkowita obiektu blisko 67 tys. m2 przy ku­baturze 282 m3 i powierzchni zabudowy 17,5 tys. m2 dają obraz rozmiaru przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...Przyglądając się dzisiejszej Pradze, można zauważyć coraz więcej odna­wianych kamienic. Inwestorzy realizując swoje inwestycje starają się zachować w nich niezwykły klimat i ducha starej war­szawskiej Pragi. Jednym z takich przed­sięwzięć jest „Fabryka na Pradze”, którą w grudniu 2016r. odwiedzili członkowie Koła Młodych MOIIB

Podkategorie