ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Informacja o wysokości składek na 2023r.

https://www.piib.org.pl/aktualnosci/komunikaty-dla-czlonkow/4915-komunikat-o-skladkach-czlonkowskich-i-oplacie-na-obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2023

Zmiana wysokości składki rocznej powoduje konieczność sprawdzenia kwoty naszej składki ponieważ w okresie obejmującym część 2022r. i 2023r. będzie dla poszczególnych osób różna (w zależności od miesięcy przypadających na 2023r.) .  Najlepiej to uczynić na koncie na portalu PIIB - https://portal.piib.org.pl/  

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

ZCzytaj więcej...akończyliśmy wybory delegatów na Zjazd Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2022-2026. Cieszę się bardzo, iż wybory udało się zorganizować w sposób zgodny z regulaminem, w poszanowaniu zasad tajności, a przede wszystkim w sposób bezpieczny w trudnym okresie pandemicznym. Podczas tegorocznych wyborów zanotowaliśmy wyjątkową , niespotykaną w historii naszego samorządu, frekwencję. Do grona delegatów wstąpiło ponad 30% nowych osób, które z pewnością przyniosą nowe ciekawe pomysły. Z drugiej strony 70% doświadczonych delegatów zapewni sprawne i spokojne przekazanie doświadczeń.
Jak widać struktura wiekowa wśród naszych delegatów jest wyraźnie przesunięta na młodszych Członków.Czytaj więcej...
Chciałbym pogratulować wybranym na Delegatów i podziękować Państwu za zaangażowanie w tegorocznych wyborach. Mimo , że niektórym nie udało się tym razem – chciałbym wszystkich zaprosić do współpracy na rzecz samorządu i Członków Izby. Jak Państwo wiecie – działalność Izby nie opiera się jedynie na delegatach oraz Zjazdach MOIIB. Realna i codzienna praca odbywa się w komisjach , zespołach problemowych i innych gremiach powoływanych przez Radę Okręgową na potrzeby realizacji przyjętych zadań statutowych.


Mając nadzieję na taką współpracę – chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na spotkanie zapoznawcze do siedziby Izby od nowego roku w godzinach przyjęć interesantów, moje drzwi są zawsze dla Państwa otwarte. Chciałbym, abyśmy mieli szansę zapoznać się wzajemnie i rozpocząć dyskusję na temat potrzeb środowiska widzianych Państwa oczami.


Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB
Roman Lulis

Kolejna inicjatywa MOIIB jest rozwijana w skali kraju. Tym razem udało się zawrzeć umowy z kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania na sprzedaż członkom Polska Izba Inżynierów Budownictwa podpisów kwalifikowanych w preferencyjnych cenach. Sprawę od samego początku realizował i pilotował nasz przedstawiciel w Prezydium PIIB – Tomasz Piotrowski Z-ca Sekretarza Krajowej Rady, który jest Przewodniczącym naszej Komisji ds. BIM i Cyfryzacji z Budownictwie.

Uruchomione zostały już zakupy od dwóch dostawców (CenCert podpis elektroniczny i Certum by Asseco Data Systems - ludzie, pasje, technologie), ale w najbliższej przyszłości spodziewamy się finalizacji rozmów z pozostałymi: 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗰𝗲𝗿𝘁, 𝗞𝗜𝗥 oraz 𝗣𝗪𝗣𝗪. Zachęcamy do zapoznania się ze specjalną ofertą przygotowaną dla wszystkich członków PIIB. Szczegółową instrukcję zakupu znajdziecie na stronie PIIB:
https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/e-podpis


 

Uprawnienia składane podczas kwalifikacji w MOIIB
NIE MUSZĄ być poświadczone przez notariusza, ale muszą stanowić załącznik do wniosku.

Czytaj więcej...   WNIOSEK -> POBIERZ PDF

 

Informacja dla odbierających uprawnienia:

Szanowni Państwo,

W dniu odbioru decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych istnieje możliwość złożenia dokumentów do Działu Członkowskiego i wstąpienia w szeregi członków MOIIB.

Należy mieć przy sobie:

  1. WYPEŁNIONY wniosek o wpis na listę członków (2 str.) :    WNIOSEK -> POBIERZ PDF
  2. oryginał uprawnień budowlanych, który Państwo odbiorą tego dnia (do okazania);
  3. oryginał (wydruk pdf ) wpłaty 100zł. tytułem wpisowego (numer konta podany jest na pierwszej stronie wniosku o wpis na listę członków)

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na mocy Uchwały Nr CLII/1687/21
Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 19 maja 2021r.

 

od dnia 01.07.2021r.

na obszarze ulic 1 Sierpnia 30B do 1 Sierpnia 44
( zatoka wzdłuż Parku im. Marka Kotańskiego)

obowiązuje Strefa Parkowania dla mieszkańców posiadających identyfikatory.

 

Od 1 lipca 2021r. nie ma możliwości dojazdu oraz parkowania pod Siedzibą Biura MOIIB. Na kierowców nie posiadających identyfikatorów funkcjonariusze właściwych służb miejskich będą nakładać mandaty karne. Najbliższe miejsca postojowe zlokalizowane są wzdłuż ulicy 1 Sierpnia.

Wszelkie informacje na temat strefy parkowania znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.zgnwlochy.waw.pl/strefa-parkowania