ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...Koledzy i koleżanki, inżynierowie budownictwa,

Informujemy, że na portalu PIIB dostępne są zaświadczenia elektroniczne o członkostwie we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiadanym wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej BEZ ADRESU ZAMIESZKANIA.
W tym celu należy po zalogowaniu się na stronie internetowej PIIB, w zakładce zaświadczenia wybrać "Drukuj bez danych adresowych". (UWAGA: należy zezwolić na wyskakiwanie okienek dla tej strony w przeglądarce)

Szanowni Państwo,

 Składka członkowska w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2021r. kształtuje się następująco:

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

roczna składka członkowska, płatna za 12 m-cy-348 zł lub półroczna 174zł

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

 – roczna składka członkowska na działalność Krajowej Rady – 72 zł. oraz roczna składka na ubezpieczenie OC -75 zł. Płatne łącznie za cały rok w kwocie 147 zł.

Za okres od 1 stycznia 2020 roku roczną składka na ubezpieczenie wynosi 75 zł (https://www.piib.org.pl/aktualnosci/komunikaty-dla-czlonkow/4427-komunikat-o-skladkach-czlonkowskich-i-oplacie-na-obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-w-roku-2021). Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.