ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...W dniu 09.02.2023 w siedzibie Biura MOIIB odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady MOIIB Romana Lulisa z Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii Panią Teresą Bilińską. W spotkaniu wzięli udział: Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB Pani Ilona Łącka oraz Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB Eugeniusz Koda. Podczas spotkania omówiono możliwość współpracy oraz podpisania ewentualnego porozumienia. Spotkanie odbyło się w niezwykle miłej atmosferze.
Pani Prezes Teresa Bilińska zaprosiła przedstawicieli naszych władz do odwiedzenia siedziby Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Londynie oraz zaprosiła do udziału na X Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Miejsce Wilna i Warszawy w procesach integracji (dezintegracji) regionalnej i euroatlantyckiej – postępy, wyzwania, perspektywy,  która odbędzie się w Wilnie w dniach 1-3 czerwca 2023 roku.

Czytaj więcej...W dniu 7.02.2023r odbyło się spotkanie Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB Romana Lulisa z Prezesem Rady Krajowej PIIB Mariuszem Dobrzenieckim. W spotkaniu uczestniczyła. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB Pani Ilona Łącka. Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

1. Udział PIIB w organizacji eliminacji centralnych OWIUB W 2023r. PIIB jest patronem oraz sponsorem generalnym Olimpiady.
2. Patronat Prezesa PIIB w obchodach XX-lecia MOIIB ORAZ PRZEKAZANIE ZAPROSZENIA
3. Prezes PIIB wyraził zgodę na organizację uroczystego wręczenia uprawnień MOIIB w siedzibie Biura PIIB
4. Prezes PIIB wystąpił o wsparcie i konsultacje informatyków MOIIB w zakresie prowadzonych przygotowań do zakupu oprogramowania programu SEOD
5. Prezes wyznaczył jako przedstawiciela i reprezentacji PIIB Pana Romana Lulisa w komitecie głównym OWIUB( Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB oraz Członka Rady Krajowej).

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie w dniu 27.01.2023r. rozdziału 5a (art. 47a–47v), Dz. U. z 2022 r. poz. 1557, Ustawy Prawo budowlane, odnośnie wprowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy poniżej zamieszczamy link do informacji i materiałó pomocniczych dotyczących tego dokumentu:

 

 

Z dniem 01.01.2024r. uruchomiono nowy program opieki medycznej dla
członków, pracowników i współpracowników Izby.

Program organizowany z  operatorem usług medycznych ENEL-MED.
Grupa jest otwarta, może przystąpić do programu każdy chętny.
Unikatowym nowym rozwiązaniem jest możliwość objęcia opieką medyczną
seniora tj. rodziców lub/i teściów tzw. pakiet SENIOR (bez ograniczenia wieku seniora).

Więcej szczegółów, wraz z aktualną listą dostępnych placówek oraz dokumentami niezbędnymi do przystąpienia do programu zajdziecie Państwo na stronie:

WWW.INZYNIER-ZDROWIE.PL 

 

WAŻNE!

 1. Zgłoszenia do programu dokonywane są indywidualnie przez osoby zainteresowane i przesyłane bezpośrednio do firmy 4EAD. Prośmy nie wysyłać zgłoszeń do MOIIB.
 2. Przystąpienie do programu odbywa się w cyklach miesięcznych. Zgłoszenia na kolejny miesiąc przyjmowane są do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zamierzacie Państwo korzystać z opieki zdrowotnej. Opłatę należy wnieść do 20 poprzedzającego miesiąca.

Przykład:

 • Zgłoszenie do programu (opłata do 20 danego miesiąca) przesłane do 15 lutego włącznie umożliwi korzystanie z programu od 1 marca
 • Zgłoszenie do programu (lub wniesienie opłaty po 20 lutego) przesłane od 21 lutego do 15 marca umożliwi korzystanie z programu dopiero od 1 kwietnia
 • Zgłoszenie do 20 lutego ale wniesienie opłaty po 20 lutego a do 19 marca umożliwi korzystanie z programu dopiero od 1 kwietnia

 

Pomoc prawna

W ramach programu ubezpieczenia zdrowotnego każda ubezpieczona osoba jest objęta dodatkową bezpłatną Pomocą Prawną dla pacjentów.
Usługa jest zorganizowana przez 4ead Sp. z o.o. w Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

 • Pomoc Prawna dotycząca spraw w zakresie:
  • przysługujących praw pacjentowi;
  • ochrony danych osobowych. 
 • Świadczenie Pomocy Prawnej polega na:
  • Informacji prawnej;
  • Poradzie prawnej.

 

Kontakt

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o kontaktowanie się z przedstawicielami firmy 4EAD:

 • Ewelina Pankowska, tel. 666 810 201, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sławomir Apelski, tel. 887 444 232, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej szczegółów, wraz z aktualną listą dostępnych placówek oraz dokumentami niezbędnymi do przystąpienia do programu zajdziecie Państwo na stronie:

WWW.INZYNIER-ZDROWIE.PL 

Czytaj więcej...Z przyjemnością informujemy o powołaniu Przewodniczącej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB p.Ilony Łąckiej na Członka Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.