ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Rozpoczęliśmy pilotażowy program zajęć doskonalenia zawodowego kładący nacisk na rozwój kompetencji biznesowych i rozwój osobisty, będące ważnym elementem pracy współczesnego inżyniera, tj.:
-  ABC Menedżera - zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie pracowników
-  Kreatywność w biznesie, czyli jak skutecznie rozwiązywać problemy w pracy
-  Negocjacje biznesowe w budownictwie
-  Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
-  Savoir-vivere w biznesie
-  Skuteczna i efektywna komunikacja
-  Zarządzanie czasem - po większą efektywność
-  Zarządzanie zmianą
Szczegóły i programy zajęć -> TUTAJ
W przygotowaniu znajdują się kolejne tematy, których uruchomienie zależne jest od stopnia zainteresowania. Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety, która pomoże nam w jak najlepszym dopasowaniu i zaplanowaniu zajęć. Formularz ankiety znajdą Państwo tutaj ANKIETA

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje o zawieszeniu programu zdrowotnego PZU ZDROWIE dla Członków MOIIB. Zawieszenie programu spowodowane zostało nie uzyskaniem zakładanego wolumenu uczestników programu.

Członkowie MOIIB, którzy przystąpili do programu PZU ZDROWIE mają możliwość uczestnictwa w Programie Zdrowotnym organizowanym od 1 lipca 2018 w TU Compensa SA. Szczegóły zostały wysłane poczta elektroniczna osobom zgłoszonym. Informacje dodatkowe: kontakt April Medbroker.

 

Szanowni Państwo,

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa przygotowuje w nadchodzącym roku akademickim 2018/19 nową ofertę dydaktyczną w zakresie wykorzystania technologii BIM w projektowaniu i planowaniu inwestycji.

W związku z tym, że tematyka BIM jest bardzo szeroka, chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby doskonalenia zawodowego w zakresie tej technologii. W tym celu przygotowana została ankieta, o której wypełnienie uprzejmie prosimy. Dzięki Państwa odpowiedziom, możliwe będzie dostosowanie oferty kształcenia i wszelkich form doskonalenia zawodowego do Państwa potrzeb i zainteresowań

Link do ankiety: http://ankieta-bim.pw.plock.pl

Czytaj więcej...Pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 05.10.2017 r. w sprawie stosowania uproszczonych procedur budowlanych wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067).

Plik pdf do pobrania.