ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanowni Państwo,

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa przygotowuje w nadchodzącym roku akademickim 2018/19 nową ofertę dydaktyczną w zakresie wykorzystania technologii BIM w projektowaniu i planowaniu inwestycji.

W związku z tym, że tematyka BIM jest bardzo szeroka, chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby doskonalenia zawodowego w zakresie tej technologii. W tym celu przygotowana została ankieta, o której wypełnienie uprzejmie prosimy. Dzięki Państwa odpowiedziom, możliwe będzie dostosowanie oferty kształcenia i wszelkich form doskonalenia zawodowego do Państwa potrzeb i zainteresowań

Link do ankiety: http://ankieta-bim.pw.plock.pl

Czytaj więcej...Pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 05.10.2017 r. w sprawie stosowania uproszczonych procedur budowlanych wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067).

Plik pdf do pobrania.