ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...Dzisiaj rozpoczął się egzamin testowy  na uprawnienia budowlane 41 sesji egzaminacyjnej, do którego w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa przystępuje blisko 500 osób.
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia i spotkania w kolejnych tygodniach na egzaminie ustnym, a następnie na uroczystym wręczeniu uprawnień.
Pierwszą turę egzaminu, w specjalnością konstrukcyjno-budowlanej o godzinie 9 rozpoczęła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Ilona Łącka wraz z Przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis oraz Eugeniusz Koda Zastępcą Przewodniczącej i Sekretarzem OKK.


Czytaj więcej...Druga tura rozpocznie się o godzinie 13, w której do egzaminu przystąpią kandydaci pozostałych specjalności.

Czytaj więcej...Zebranych w Hali Widowiskowo-Sportowej Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Grodzisku Mazowieckim gości, powitali wspólnie Przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis oraz burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński, skądinąd Złoty Promotor Budownictwa. To podwójne wystąpienie było nie tylko ukłonem w stronę gospodarza miasta, ale i podkreśleniem wieloletniej pracy Izby na rzecz ułatwienia procesu inwestycyjnego i budowania dobrych relacji między jego stronami.

Czytaj więcej... Aktywność ta wspomniana została w przemówieniu Romana Lulisa. W krótkich słowach podsumował on ostatnie lata działalności Izby, osiągnięte sukcesy i wyzwania, któremu musiał stawić czoła samorząd i jego członkowie. Podkreślił przy tym elastyczność działań MOIIB, dostosowywanych do zmieniających się potrzeb i oczekiwań inżynierów. Odniósł się również do początków Izby, podkreślając wizjonerstwo i zasługi jej założycieli. Moment ten był okazją do wspomnienia i uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów inżynierów. Po tej uroczystej chwili głos zabrali goście.

Życzenia 

Czytaj więcej...Takim jak ja udaje się łączyć przyjemność bytowania z pasją życia, a jednocześnie stanowi to ich zawód. Cytując lidera zespołu „Republika” Mariusz Dobrzaniecki nawiązał do programu artystycznego wieczoru, ale przede wszystkim podkreślił pasję tworzenia, wspólną – tak zdawałoby się różnym – profesjom i charakterom, jak artysta i inżynier. Prezes PIIB przekonywał, że nadchodzące lata będą czasem intensywnej pracy i interesujących zadań dla inżynierów budownictwa. Z naciskiem zaznaczył przy tym, że sukcesy samorządu są sukcesami i efektem pracy wszystkich członków Izby. W podobnym tonie wypowiadał się Przewodniczący PZITB Oddział Warszawski Radosław Sekunda, wskazując na konieczność połączenia trzech perspektyw, myślenia o przeszłości, tworzonej przez tak wybitne indywidualności jak Zbigniew Grabowski czy Zbigniew Tyczyński; teraźniejszości – prestiżu zawodów inżynierskich, ich społecznej roli; oraz o przyszłości.


Czytaj więcej...Nie zabrakło wystąpień lżejszych w tonie. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej Andrzej Garbacz obdarował Romana Lulisa „w imię dobrej atmosfery” płytą wykonaną ze specjalnej mieszanki betonowej, która pod wpływem promieniowania UV utlenia szkodliwe tlenki azotu zawarte w spalinach. Mieczysław Grodzki, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, a zarazem były Przewodniczący Rady MOIIB przekazał reprint Ustawy o spółdzielniach... z 1920 roku oraz graficzne wyobrażenie „Domu Pod Orłami”, żartobliwe nawiązanie do planowanej, nowej siedziby MOIIB – wszak w tym gmachu „orłów” nie zabraknie.


Czytaj więcej...W imieniu aktywnych działaczy MOIIB zabrała głos Ilona Łącka – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po wystąpieniach gości oraz odczytaniu okolicznościowych adresów na scenę zaproszeni zostali laureaci Odznaczeń Honorowych, przyznanych za propagowanie wzorowej postawy Inżyniera jak również wieloletnią praca na rzecz budownictwa.

Więcej zdjęć na Facebooku - > https://www.facebook.com/MazowieckaOIIB

Film z wydarzenia na YouTube - > https://youtu.be/USpVg6dqDEg

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Wyniki „IV Mistrzostw Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym”  

Wyniki Polska Wyniki MOIIB
Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Klasyfikacja Generalna

 1. Śląska OIIB
 2. Małopolska OIIB
 3. Warmińsko-Mazurska OIIB
 4. Mazowiecka OIIB
 5. Podkarpacka OIIB
 6. Dolnośląska OIIB
 7. Łódzka OIIB
 8. Kujawsko-Pomorska OIIB
 9. Lubelska OIIB
 10. Pomorska OIIB
 11. Opolska OIIB

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Mistrzowie Polski

w strzelectwie sportowym inżynierów budownictwa w roku 2023 w poszczególnych konkurencjach zostali:

Pistolet pneumatyczny (Ppn10z13):  Rafał Czerwik, ŚLK   – 91 pkt  
Pistolet sportowy (Psp10z13):  Andrzej Daszewski, MAP   – 92 pkt  
Pistolet centralny zapłon (Pcz10z13):  Andrzej Daszewski, MAP   – 84 pkt  
Karabin sportowy (Ksp10z13): Dariusz Rybarczyk, WAM   – 84 pkt  
Strzelba do rzutków (S5):   Adam Gajewski, PDK   – 70 pkt  

Czytaj więcej...

Organizator imprezy ZSS-MOIIB gratuluje zwycięzcom i winszuje wszystkim uczestnikom udziału.
Zapraszamy w przyszłym roku.

Zespół ZSS-MOIIB:
Ryszard Rak
Grzegorz Kubat
Ludwik Osmólski

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej wspólnie z firmą BIM ALLY Sp. z o. o., prowadzi badanie na temat wykorzystania metodyki BIM przez architektów oraz projektantów konstrukcji i instalacji wszelkiego typu. Celem badania jest określenie stopnia wykorzystania oraz barier wdrażania technologii BIM w wśród architektów i projektantów, a także określenie trendów w komunikacji tejże grupy.

W związku z tym, iż wspieramy rozwój technologii BIM w Polsce, nasza organizacja została partnerem tego badania. Jesteśmy przekonani, iż jego wyniki przedstawią Państwu obecny stan wdrożenia BIM w Polsce i co za tym idzie pomoże w codziennej pracy, a także w podejmowaniu strategicznych decyzji związanych z Państwa działalnością.

Ankieta skierowana jest do pracowników, właścicieli, prezesów i dyrektorów biur projektowych, przedstawicieli inwestorów, generalnych wykonawców, konsultantów technicznych, a także przedstawicieli organizacji publicznych, które w swojej działalności podejmują działania projektowe.

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie ok. 12-15 minut.

Wszyscy, którzy wypełnią ankietę otrzymają raport z badania tydzień przed jego oficjalną publikacją na podany przez siebie adres email.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu:

 https://bimally.pl/bim-i-narzedzia-cyfrowe-wsrod-architektow-i-projektantow

 

PRZEJDŹ DO BADANIA

 

Partnerami badania są: Stowarzyszenie Architektów Polskich (Patronat Honorowy), Izba Projektowania Budowlanego, buildingSMART Polska, BIM MeetUP Polska, Polski Klaster Budowlany, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, a także partnerzy medialni: Architektura i Biznes, trendybudowlane.pl oraz termomodernizacja.pl.

 

Czytaj więcej...
 
Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB - Roman Lulis wraz z Prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Mariusz Dobrzeniecki oraz Przewodniczącą OKK Łącka Ilona i Dyrektorem Biura MOIIB spotkali się z Prezesem Zarządu Port Praski - Panem Adamem Pyklem.
Jednym z tematów rozmów były oczekiwania co do kompetencji Inżynierów Budownictwa wykonujących samodzielne funkcje techniczne w specjalności hydrotechnicznej oraz melioracyjnej.
Uczestnicy wizyty mieli również okazję z bliska zobaczyć rozwiązania techniczne zastosowane przy budowie śluzy przeciwpowodziowej.