ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że ukazały się nowe projekty ustaw: o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa. Nad uwagami już pracuje Komisja Prawo-Regulaminowa. Prosimy o zapoznanie się z projektami.

Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa

Projekt ustawy o inżynierach budownictwa

Projekt ustawy o architektach

W dniu 3 kwietnia Prezydent podpisał nowelizację Prawa budowlanego w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego tj., przenosząca do Prawa budowlanego dział o zakresie uprawnień budowlanych,  Nowelizacja zacznie obowiązywać 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw, co jeszcze nie nastąpiło.

Czekamy również na nowelizacje rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie którego będą mogły się odbywać egzaminy na uprawniania budowlane. Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.

W naszej Izbie przebieg weryfikacji złożonych wniosków kandydatów na uprawnienia budowlane przebiega bez zakłóceń, egzamin na uprawnienia budowlane zaplanowany jest na 17 maja 2019r.

Instytut Techniki Budowlanej planuje szkolenia  nt. diagnostyki budynków wielopłytowych.

Informacja - plik pdf.

Czytaj więcej...Zapraszam wszystkich samorządowców Zawodów Zaufania Publicznego do solidarnego wsparcia działań prowadzonych przez Okręgowe Izby Lekarskie i przyłączenie się do zbierania podpisów pod projektem ustawy, która promuje ideę szczepień. Zachęcam do zapoznania się z załączonym tekstem i aktywnego uczestnictwa w akcji #szczepimybomyslimy.  

Kampania #szczepimybomyslimy jest obywatelską inicjatywą propagującą ideę szczepień. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie razem z pozostałymi  Izbami Lekarskimi uczestniczy w akcji #szczepimybomyslimy ponieważ ochrona zdrowia pacjentów, a zwłaszcza dzieci, jest obowiązkiem  każdego lekarza.

Szczepienia są jednym z najbardziej powszechnych, efektywnych i bezpiecznych sposobów walki z chorobami zakaźnymi. Dzięki działającemu od blisko 60 lat programowi obowiązkowych szczepień ochronnych występowanie wielu z tych niebezpiecznych chorób udało się ograniczyć. Niestety wzrost liczby niezaszczepionych dzieci, który zaobserwowaliśmy w ciągu kilku ostatnich lat, stanowi realne zagrożenie dla stanu zdrowotności całego społeczeństwa dziś i w przyszłości. Spadek liczby osób zaszczepionych oznacza powrót chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane.

 

Z poważaniem

 

Łukasz Jankowski
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

 

Pliki do pobrania: lista do zbierania podpisów.pdf , projekt ustawy.