ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...W dniu 28 lutego 2019r.  w  Małej Auli Politechniki Warszawskiej, Gmach Główny PW,  Plac Politechniki 1 (00-661 Warszawa), odbędą się warsztaty:  "Problemy praktyki zawodu młodego inżyniera budownictwa”  (program)

Celem Warsztatów jest identyfikacja i analiza problemów w obszarze praktycznych problemów wykonywania zawodu Inżyniera/technika budownictwa studentów warszawskich uczelni technicznych kierunku budownictwo:
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
SGGW / Warsaw University of Life Sciences Wydział Budownictwa i inżynierii środowiska
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Serdecznie zapraszamy również uczniów i absolwentów technikum budownictwa z terenu Mazowsza :
Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego
Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie
Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

Czytaj więcej...Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na warsztaty podczas których dowiesz się więcej o praktycznej stronie zawodu inżyniera budownictwa
Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji wśród znajomych o naszych praktycznych warsztatach. Wstęp wolny.

Czytaj więcej...Z uwagi na prace legislacyjne zgodne z orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn. akt K 39/15 od dnia 13 lutego 2019r. przestanie obowiązywać rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 stycznia 2019 r. jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane, w którym wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o przeniesieniu przepisów o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozporządzeń do ustawy. Projekt został przekazany do Sejmu RP w dniu 25 stycznia 2019 r, który zaplanował najbliższe dodatkowe posiedzenie sejmu na dzień 30 stycznia 2019 r, miejmy nadzieję, iż nasz projekt znajdzie się w porządku obrad (na chwilę obecną Ustawodawca tego nie przewidział).

Projekt ustawy znajduje się na stronie Senatu RP
https://www.senat.gov.pl/.../inicjatyw.../inicjatywa,85.html - Druk 1060

Czytaj więcej...Przypominamy, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2019 można było składać do dnia 12 lutego 2019r. Więcej informacji w zakładce Uprawnienia, Kwalifikacje, Egzaminy.
Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane odbędzie się 17 maja 2019 r.

 

Czytaj więcej...Koledzy i koleżanki, inżynierowie budownictwa,

Informujemy, że na portalu PIIB dostępne są zaświadczenia elektroniczne o członkostwie we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiadanym wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej BEZ ADRESU ZAMIESZKANIA.
W tym celu należy po zalogowaniu się na stronie internetowej PIIB, w zakładce zaświadczenia wybrać "Drukuj bez danych adresowych". (UWAGA: należy zezwolić na wyskakiwanie okienek dla tej strony w przeglądarce)

Czytaj więcej...Nowe uregulowania prawne m.in. skutkują:
- zlikwidowaniem prawa inżynierów posiadających uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania prostych budynków w zakresie architektury,

- przydzielenie prawa wykonywania obowiązków kierownika budowy wyłącznie architektowi,

- planowane jest uzależnienie części inżynierów budownictswa od izby architektów.

 

STANOWISKO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W SPRAWIE DYSKUSJI NAD PROJEKTAMI
USTAW O ZAWODACH INŻYNIERA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTA

AKTUALIZACJA 22/11/2018

Artykuły w Inżynierze Budownictwa

NIEUZASADNIONE UPRZYWILEJOWANIE ARCHITEKTA W STOSUNKU DO INŻYNIERA BUDOWNICTWA. - dr hab. Joanna Smarż,  główny specjalista Krajowego Biura PIIB

BEZPIECZNIE CZY PIĘKNIE - mgr inż. Andrzej Falkowski, Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB

Artykuły na stronie www.piib.org.pl