ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

AKTUALIZACJA: Relacja z Dnia Otwartego: https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/1715-dzien-otwarty-inzynierow-budownictwa-relacja

 


Dzień Otwarty Inżynierów Budownictwa został zorganizowany w dniu  10 października 2023r. Bezpłatne konsultacje dla wszystkich zainteresowanych osób były przeprowadzone w godzinach 14-18, równolegle w 63 punktach województwa mazowieckiego. Inicjatorem i organizatorem akcji na Mazowszu jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu doświadcza problemów z zakresu szeroko pojętego budownictwa. Niezależnie od tego czy dotyczy to prawa budowlanego czy zagadnień związanych z pracami wykonawczymi mogą pojawić się pytania lub wątpliwości, z którymi trudno sobie poradzić samodzielnie bez specjalistycznej wiedzy.  Naprzeciw takim sytuacjom wychodzi Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która  zrzesza inżynierów budownictwa o różnych specjalnościach i ze zróżnicowanym doświadczeniem. Eksperci Izby podczas Dnia Otwartego nieodpłatnie udzielają informacji z zakresu prawa budowalnego, dotyczących budowy i remontu jak również wyjaśnią zawiłości tego procesu.

Do udziału w konsultacjach podczas Dnia Otwartego zapraszamy wszystkich,  którzy planują zakup działki, budowę domu lub remont mieszkania, właścicieli nieruchomości oraz przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wszyscy oni będą mieli okazję porozmawiać z inżynierami budownictwa na tematy związane z budową, czy też remontem obiektów budowlanych. Odpowiemy na pytania dotyczące zakupu działki, procedur prawnych w dynamicznie zmieniającej się sytuacji legislacyjnej. Dzień otwarty jest również doskonałym czasem na omówienie zasad wyboru kierownika budowy, właściwości dostępnych na rynku materiałów budowlanych oraz zapoznanie się z  aktualnie stosowanymi na budowie technologiami.

Jak podkreśla Przewodniczący Rady MOIIB - Roman Lulis: „To już trzeci raz, kiedy w ramach organizowanego Dnia Otwartego eksperci zrzeszeni w Mazowieckiej Izbie udzielają wsparcia wszystkim zainteresowanym prawidłową realizacją procesu inwestycyjnego. Z uwagi na pojawienie się nowych możliwości finansowania indywidualnych inwestycji, takich chociażby jak rządowy projekt „Bezpieczny kredyt 2 procent” zwiększyła się liczba osób zainteresowanych realizacją robót budowlanych., jednak pieniądze to nie wszystko. Realizacja procesu inwestycyjnego niesie ze sobą wiele zagrożeń dla osób, które nie mają wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Dlatego też od kilku lat wspieramy indywidualnych inwestorów wyjaśniając podczas Dni Otwartych procedury prawne związane z budową własnego domu, remontem mieszkania, wyborem odpowiednich rozwiązań technologicznych. Niebagatelne znaczenie dla większości osób planujących prace budowlane ma optymalne oszacowanie kosztów. Podczas Dni Otwartych Inżynierowie podpowiadają  jak budować ekonomicznie, bezpiecznie i trwale”.

 

Wokół nas nieustannie powstają nowe obiekty o różnym stopniu skompilowania. Inżynierowie budownictwa chcą nie tylko ułatwić Polakom podjęcie kluczowych decyzji, ale także pomóc im uniknąć błędów, które mogą się pojawić podczas takich inwestycji.

 

„Średni czas trwania budowy domu jednorodzinnego wynosi ok. 48 miesięcy. By zrealizować tego typu inwestycję, trzeba załatwić liczne formalności i podjąć wiele decyzji, które z pewnością będą miały wpływ na kolejne dziesiątki lat życia w tym budynku, czyli jego eksploatację. Zdrowie, bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domu zależą zatem od ich wyborów na tym początkowym etapie, ale również od regularnych, wykonywanych przez fachowców, kontroli stanu obiektu i jego instalacji” – podkreśla jeden z koordynatorów akcji Mazowsza - Radosław Sekunda, rzeczoznawca budowlany, członek Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

„Na podstawie doświadczeń wynikających z organizacji poprzednich edycji Dni Otwartych wiemy, że podczas konsultacji pojawiają się pytania dotyczące indywidualnych, często nietypowych zagadnień z jakimi przychodzi się zmierzyć inwestorom. Dlatego też wzorem lat ubiegłych w spotkaniach podczas Dnia Otwartego uczestniczyć będą doświadczeni i kompetentni w wielu różnych specjalnościach członkowie Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Inżynierowie będą wspierać w rozwiązywaniu problemów napotykanych w trakcie realizacji robót budowlanych, związanych z rodzajami materiałów dostępnych na rynku, czy też możliwościami obniżenia kosztów inwestycji przy zachowaniu jej optymalnych parametrów. Spotkanie z ekspertami jest również sposobnością do nawiązania kontaktów ze specjalistami, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemów jakie mogą i zapewne pojawią się w trakcie planowanych inwestycji.” Zachęcam do obecności 10 października w naszych punktach konsultacyjnych” - zaprasza drugi z koordynatorów akcji MOIIB - Wojciech Górski Członek Okręgowej Rady MOIIB, koordynator akcji.

 

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia:

na profilu Facebook MOIIB: https://www.facebook.com/MazowieckaOIIB oraz na plakatach informacyjnych.

Mapa punktów -> https://www.piib.org.pl/dzieninzyniera

Klauzula informacyjna dokumentacji fotograficznej Dnia Otwartego:  https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/1704-rodo-dzien

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest:

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa

  • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • przetwarzanie danych osobowych następuje w celu promocji samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w przestrzeni publicznej i w mediach,
  • zgodnie w zakresie wizerunkowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie danych jest dobrowolne a zgodę osoba potwierdza poprzez udział w zdjęciach. Brak zgody na udział w zdjęciach nie skutkuje brakiem udziału w Dniu Otwartym. Udział w konsultacjach i otrzymaniem informacji jest niezależne od zgody na fotografię.
  • w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratorów umów, w tym w celu publikacji wizerunku w mediach;
    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być współuczestnicy lub  instytucja reprezentująca współuczestników wydarzenia.
  • dane osobowe wizerunkowe będą przechowywane bezterminowo do celów archiwalnych – dokumentowania działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
  • w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu (art. 15 RODO) oraz sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;
  • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Czytaj więcej...MOIIB uczestnicząc w kampanii „SERCE DO PRACY” (PLIK DO POBRANIA) zachęca do podejmowania działań na rzecz zapobiegania chorobom układu krążenia (ChUK), promuje programy prozdrowotne w miejscu pracy, oraz edukację, w jaki sposób sami możemy zmienić swój styl życia na zdrowszy i zapobiegać ChUK. W roku 2020 przyczyną ponad 19 mln zgonów na świecie były ChUK. Nadal sa one główną przyczyną śmiertelności i zachorowalności w Europie.

Czytaj więcej...Statystyki, mimo że są niepokojące, wskazują, że śmiertelność z powodu ChUK zmniejsza się obecnie w prawie wszystkich krajach europejskich. Ta pozytywna zmiana jest zasługą poprawy w zakresie profilaktyki i leczenia ChUK, co świadczy o tym, że warto inwestować w wiedzę na temat chorób i sposobów zapobiegania im. Na poziomie europejskim program profilaktyki ChUK realizowany jest w ramach strategii „Program UE dla zdrowia 2021–2027 – wizja zdrowszej Unii Europejskiej” (EU4Health programme 2021-2027 – a vision for a healthier European Union). Program ten kładzie istotny nacisk na profilaktykę i promocję zdrowia. Jego głównym założeniem jest zmniejszenie do 2030 r. przedwczesnej umieralności spowodowanej chorobami niezakaźnymi o 30%, przy czym 60% zgonów można przypisać modyfikowalnym czynnikom ryzyka, takim jak: palenie tytoniu, niska aktywność fizyczna, niezdrowa dieta, nadwaga i otyłość czy nadmierne spożycie alkoholu.

 

MOIIB zaprasza do:

− korzystania z karnetów sportowo-rekreacyjnych FitProfit oraz FitSport;
− udziału w zawodach narciarskich „Inżynier na stoku”;
− treningach gry w piłkę nożną i piłkę siatkową;
− udziału w zawodach pływackich „Masters” o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB;
− udziału w zajęciach zespołu strzelectwa sportowego;
− udziału w regatach żeglarskich i spływach kajakowych.

Przewodniczący Rady MOIIB /-/ Roman Lulis

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa od wielu lat stwierdza malejącą ilość kadr specjalizujących się w projektowaniu obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach górniczych oraz pogórniczych.

Efektem braku znajomości tego zagadnienia są przypadki realizacji projektów z wieloma błędami niedoszacowania lub przeszacowania konstrukcji, co bezpośrednio prowadzi do zagrożenia trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji lub nieekonomicznego projektowania takich obiektów.

Równocześnie zdarzają się przypadki, że mimo prawidłowo wykonanego projektu budowlanego wykonawcy realizujący inwestycje na terenach narażonych na ujemny wpływ deformacji terenu nieświadomie wadliwie realizują takie obiekty.

W związku z tym Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach przy współpracy merytorycznej z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie mając na celu poprawę sytuacji w tym zakresie organizuje w dniach:

26  ÷ 27 października 2023 roku

w Siemianowicach Śląskich – Michałkowicach 

V Konferencję Naukowo - Techniczną

„OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”,

która będzie poświęcona problemom obejmującym:

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ISTNIEJĄCYMI I PROJEKTOWANYMI OBIEKTAMI NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH

 

Konferencja będzie miała charakter specjalistycznego szkolenia hybrydowego, przeznaczonego dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego i przemysłowego, wykonawców, rzeczoznawców, inspektorów nadzoru budowlanego i kadry naukowo-technicznej. Podczas Konferencji nasi uczestnicy mają również możliwość bezpośredniego spotkania się i dyskusji.

Celem Konferencji jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, praktycznej i gotowej do bezpośredniego zastosowania wiedzy na wybrane tematy.  W trakcie Konferencji wygłoszonych zostanie około 30 wykładów przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów z całego kraju. Wykłady konferencyjne zostaną wydane w formie książkowej z nadanym numerem ISBN w ilości szacowanej na około 200 egzemplarzy.

Wychodząc z założenia, że Konferencja ta jest skierowana do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, spełnia ona statutowe założenia samorządu zawodowego w zakresie samokształcenia członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa       
 
 
 
Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej...
Sekcja SPAE KIGEiT w ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL

                      przebadała ograniczniki przepięć.

 

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) działa od 2016 roku. Powołana została, aby walczyć z zalewającymi Polski rynek produktami z zakresu: aparatury zabezpieczającej, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej oraz aparatury kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów, norm i standardów technicznych.

Sekcja została utworzona w ramach MSSI Electrical (Market Surveillance Support Initiative). Jest to inicjatywa wytwórców produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej niskiego napięcia, zlokalizowanych w Europe oraz ich ogólnoeuropejskich (CAPIEL*, ORGALIME**)
i krajowych organizacji branżowych.

W ramach inicjatywy MSSI ELECTRICAL, SPAE KIGEiT przy współpracy z niezależnym, akredytowanym laboratorium Biura Badawczego ds. Jakości (BBJ) zleciła przebadanie 25 próbek ograniczników przepięć producentów obecnych na rynku polskim. Badanie miało na celu sprawdzenie produktów pod kątem ich zgodności z deklarowanymi przez producentów parametrami technicznymi.

Wyniki badania wykazały, iż 14 spośród zgłoszonych 25 produktów nie spełnia przynajmniej jednego z punktów normy PN-EN 61643-11:2013. Wady ograniczników były różne od podania błędnych danych na urządzeniu, wprowadzenie w błąd użytkownika, do eksplozji w trakcie badania prądem niższym niż deklarowany (6 produktów eksplodowało).

Powyższe wyniki badań, wraz opinią Laboratorium Badawczego BBJ w Lublinie, zostały przekazane do UOKiK jako organu nadzorującego rynek i sprawy bezpieczeństwa produktów. Urząd podjął działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości lub produktów z naszego rynku.

Konsekwencjami zastosowania urządzeń niespełniających deklarowanych przez producentów parametrów, są w najlepszym wypadku uszkodzenia urządzeń, w najgorszym mogą być przyczyną pożaru, a co za tym idzie stwarzają poważne ryzyko zagrożenia życia.

Obecnie według Unijnego ustawodawstwa jedynym obowiązkiem nakładanym na producenta lub importera aparatury elektrycznej wprowadzającego produkt do sprzedaży na rynku europejskim, który ma potwierdzać zgodność podawanych parametrów ze stanem faktycznym, jest wystawienie tzw. Deklaracji Zgodności UE oraz naniesienie poprawnego oznakowania CE na dany wyrób.  Niestety analiza danych z przeprowadzonych badań SPAE wykazała, iż nawet w tym zakresie bardzo często można napotkać nieprawidłowości tj. powoływanie się na nieaktualną dyrektywę/normę produktową lub tylko na część normy, niepoprawne oznakowanie CE, brak tłumaczenia Deklaracji na język polski, którego wymaga polskie ustawodawstwo.

Istotne jest zwiększanie świadomości konsumentów w zakresie wymagań prawnych, które stawiane są przed producentami, gdyż wiedza na ten temat pozwala zidentyfikować podejrzany, potencjalnie niebezpieczny produkt. Sama Deklaracja zgodności nie zawsze jest gwarantem jakości aparatu elektrycznego, co wykazały wyniki przeprowadzonych badań. Dopiero obecność certyfikatów wystawianych przez akredytowane jednostki badawcze, takie jak BBJ, IEL, VDE, KEMA. daje pewność deklarowanych przez producenta parametrów.

Chociaż nie są one obowiązkowe, z punktu widzenia świadomego konsumenta ich obecność powinna być jednym z ważniejszych kryteriów przy wyborze konkretnego produktu. Szczególnie, gdy wybór ogranicznika przepięć o parametrach niezgodnych lub niewystarczających w odniesieniu do obowiązujących norm, może zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika instalacji elektrycznej.