ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Już wkrótce upływa termin rejestracji na organizowane przez Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej studia podyplomowe "Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych". Studia te realizowane są we współpracy z Fundacją Europejskie Centrum Certyfikacji BIM i nakierowane są na zdobycie umiejętności w zakresie zarządzania i koordynacji procesu budowlanego realizowanego w technologii BIM (ang. Building Information Modeling).

Oferta kierowana jest do osób zajmujących się przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych ze strony zamawiającego oraz wykonawcy robót i obiektów budowlanych. Słuchacze studiów dowiedzą się: jak organizować przepływ informacji w procesie planowania, projektowania i realizacji inwestycji, jak koordynować pracę międzybranżowych zespołów projektowych i wykonawczych, jak wymieniać informacje i śledzić kolizje, jak harmonogramować prace i śledzić ich postęp na budowie, jak opracowywać dokumentację zgodnie z obowiązującymi standardami. Przeprowadzone zostaną także warsztaty modelowania BIM, pozwalające początkującym użytkownikom poznać techniki modelowania, zaś praktykującym - udoskonalić swoje umiejętności.

Z ofertą studiów można zapoznać się pod adresem: www.bim.pw.plock.pl oraz kontaktując się telefonicznie: 24 367 21 07

Termin rejestracji na studia w systemie elektronicznym upływa 15.03.br, zaś dostarczenia dokumentów 29.03.2019r.

Czytaj więcej...W dniu 28 lutego 2019r. w  Małej Auli Politechniki Warszawskiej, Gmach Główny PW, odbyły się warsztaty pt.”  "Problemy praktyki zawodu młodego inżyniera budownictwa”

Celem Warsztatów była identyfikacja i analiza problemów w obszarze praktycznych problemów wykonywania zawodu Inżyniera/technika budownictwa.
Niezawodna młodzież w ilości ponad 300 osób przybyła z następujących uczelni i techników:

  • Wydziału Inżynierii Lądowej PW
  • Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW
  • Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT
  • Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
  • Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączyńskiego
  • Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie
  • Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego
  • Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
  • Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski we współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, pod patronatem Dziekanów: Wydziału Inżynierii Lądowej PW,  Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT.

Przybyłych powitał Andrzej Garbacz - dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW oraz Ryszard Rak - Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PZITB, który przedstawił zakres działalności Związku w szczególności roli stowarzyszenia we wsparciu  młodych Inżynierów i Techników budownictwa.

Czytaj więcej...Następnie wystąpił Roman Lulis - Przewodniczący Rady MOIIB, który zadeklarował kontynuowanie wszystkich wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań i jednocześnie zapewnił, że obecnym  celem MOIIB jest także wprowadzenie nowych kierunków i metod działania. Jednym z nich jest właśnie to wydarzenie. W dalszej części wystąpienia zakomunikował: „Dołożę wszelkich starań, aby jeszcze w większym stopniu zintensyfikować współpracę ze stowarzyszeniami w tym wypadku PZITB o/Warszawski wraz z uczelniami technicznymi i szkołami budowlanymi z naszego terenu. Ponadto współorganizujemy szereg inicjatyw młodych ludzi oraz od wielu lat jako izba współuczestniczymy w organizacji konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i od zeszłego roku na  SGGW. Czekamy na Wojkową Akademię Techniczną.”

Czytaj więcej...Warsztaty w części panelowej zaczęły się od tematu dotyczącego rangi i prestiżu zawodu inżyniera budownictwa, który omówił Mieczysław Grodzki, zastępca Przewodniczącego MOIIB. Eugeniusz Koda - Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW i jednocześnie Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB, przedstawił ścieżkę uzyskania uprawnień budowlanych, ich zakres oraz podstawy prawne, a także zagrożenia w procedurze nadawania uprawnień, zwłaszcza dotyczące praktyki zawodowej.

Mariusz Okuń - Sekretarz Rady MOIIB, zaprezentował ścieżkę kariery zawodowej inżyniera, a Daniel Opoka i Tomasz Rawski opowiedzieli o swoich doświadczeniach zawodowych. Na zakończenie Radosław Sekunda - Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego MOIIB, omówił odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną inżynierów budownictwa, podkreślając że inżynier budownictwa jest zawodem zaufania publicznego.

Kolejny raz daliśmy wyraz, iż konstruktywna współpraca samorządu zawodowego, uczelni i stowarzyszenia ma głęboki sens. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i obiecujemy, iż już myślimy o kolejnych inicjatywach

Czytaj więcej...W dniu 26.02.2019r odbyły się zawody strzeleckie "Pierwszy Strzał"  zorganizowane przez Zespół Strzelectwa Sportowego MOIIB po przewodnictwem kol. Ryszarda Raka.

Czytaj więcej...Konkurencja: karabin pneumatyczny Kpn-1x5z2x5 – postawa siedząca w której wzięło udział 11 zawodników. Walka była bardzo zacięta i zarazem wyrównana o czym świadczą wyniki na pierwszym miejscu podium ex aequo Pilaciński Marcin, Poławski Michał, Szyler Tomasz Jan. Na drugiej miejscu również ex aequo Osmólski Ludwik i Ziółkowski Piotr, natomiast na trzecim stopniu podium Kubat Grzegorz, Truszkowski Przemysław i Mokosa Krzysztof.

Mamy nadzieję, że Zespół Strzelectwa Sportowego będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem i rosnącą frekwencją członków!

Brawo Koledzy, no i czekamy na pierwszą Koleżankę!

Czytaj więcej...Prezentujemy Stanowisko Związku Zawodowego „Budowlani” w sprawie wynagrodzeń i czasu pracy w budownictwie – Czas, jakość wartość pracy w polskim budownictwie.

Pliki do pobrania:
http://zzbudowlani.pl/?p=4594