ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 

   

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/W
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/W
Stowarzyszenie Elektryków Polskich O/W

zapraszają na KURS - JESIEŃ 2019 - przygotowujący

do EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

prowadzony przez wybitnych specjalistów - rzeczoznawców budowlanych, wykładowców wyższych uczelni m.in. Politechniki Warszawskiej

I Termin: 12, 13, 18, 19, 20 października 2019 r.
II Termin: 26, 27 października i 8, 9, 10 listopada 2019 r.
Dodatkowo jeden dzień w terminie 16 lub 17 listopada 2019 r. - na zajęcia w grupach specjalnościowych.

 

  Tematyka kursu:

-  Prawo budowlane
-  Certyfikacja, aprobaty, dopuszczenie do obrotu, normy
-  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
-  Użytkowanie budynków. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
-  Dozór techniczny. Pozwolenia na budowę. Rozbiórki. Prawo geodezyjne
-  Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny
-  Ustawa o samorządach zawodowych
-  BHP. Przepisy Ppoż. Konstrukcje budowlane
-  Przepisy dot. instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych
-  Przepisy dot. instalacji gazowych
-  Sieci, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne i ochrona środowiska
-  Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
-  Drogi i mosty

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie MOIIB przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie.

Koszt kursu - 1450 zł +VAT 23%  (razem 1783,5 zł)

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przykładowe pytania testowe, akty prawne, catering (obiad, kawa, herbata, ciastka).


Formularz zgłoszeniowy w formacie .pdf

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE: www.pzitb.com.pl

ORAZ POD TELEFONEM: 22 827-75-73,
OW PZITB ul. Czackiego 3/5, Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj więcej...Szanowne Koleżanki i Koledzy z Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Polsce.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ma przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 18-19 października 2019 w Warszawie organizuje „Pierwsze Ogólnopolskie Zawody  w Strzelectwie Sportowym Inżynierów Budownictwa” dla czynnych członków zrzeszonych  w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.

Celem zawodów jest integracja środowisk inżynieryjno-technicznych, upowszechnianie kultury fizycznej i aktywności sportowej wśród członków środowiska Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.  Strzelectwo sportowe jest jednym z najstarszych sportów olimpijskich.

W dniu 18.10.2019, w godzinach 17.00-20.00 rozegrane zostaną Zawody w następujących konkurencjach:

  • Psp10 (pistolet bocznego zapłonu),
  • Ksp10 (karabin bocznego zapłonu),
  • Pcz10 (pistolet centralnego zapłonu).

Zawody odbędą się w klasyfikacji drużynowej (zespoły 2 osobowe) oraz indywidualnej.

Nie jest wymagane doświadczenie. Przed Zawodami w godz. 16.30-17.00 będzie szkolenie: „Budowa strzelnic ze względu na zasady bezpieczeństwa”

Po Zawodach ok. godz. 20.00 w pobliskim „Hotelu Łazienkowskim” przy ul. 29 listopada 3b  w Warszawie zorganizowane zostanie spotkanie środowiskowe dla wszystkich uczestników Zawodów.
Na spotkaniu Przewodniczący MOIIB wręczy dla zwycięzców nagrody; puchary i dyplomy.

W dniu 19.10.2019 r. w godz. 10.00-12.00 zaplanowane jest zwiedzanie budowy „Varso Tower” - najwyższego w Unii Europejskiej wieżowca o 53 piętrach, mierzącego 310 metrów wysokości,  o powierzchni 70 500 m2 (w alternatywie jednej z podziemnej Stacji Metra Warszawskiego na Woli). Zwiedzanie budowy będzie przedmiotem szkolenia: "Problemy techniczne związane z realizacją budowy Varso Tower"  .

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapewnia pokrycie kosztów:

  • spotkania środowiskowego,
  • startowego na zawodach, koszty broni, amunicji oraz przechowania broni na terenie klubu w czasie pobytu.
  • organizacji wycieczki,

Po stronie Okręgowych Izb zgłaszających swoich członków pozostanie pokrycie kosztów:

  • dojazdu,
  • noclegów

Zawody odbędą się w siedzibie Sekcji Strzeleckiej Centralnego Sportowego Klubu "LEGIA" Warszawa, ul. Łazienkowska 3:  https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/

Czytaj więcej...

 

W celu zgłoszenia udziału w Zawodach należy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przesłać oficjalne zgłoszenie uczestników: nazwiska i imiona z podaniem ich numerów izbowych.
Prześlemy Regulamin Zawodów i Scenariusz.

Zapraszamy serdecznie.
Ryszard Rak
Przewodniczący Zespołu Strzelectwa Sportowego
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać poprzez adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przesłane przeze mnie lub przez kolegów:
Grzegorz Kubat – Zastępca Przewodniczącego ZSS-MOIIB
Ludwik Osmólski - Sekretarz ZSS-MOIIB

 

Czytaj więcej...W dniach 28 i 29 czerwca 2019 roku Novotel przy ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie przywitał w swoim kompleksie uczestników XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  Aby wspólnie podsumować  działania Izby z 2018 roku, na zjazd przybyło 191 delegatów 16 regionalnych izb. Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowało 29 osób.

Zgromadzonych gości uroczyście powitał prezes PIIB Zbigniew Kledeński mówiąc o aktualnych wydarzeniach i problemach bliskich samorządowi inżynierów. Kolejny raz środowisko skupiło się nad kontrowersyjnymi dla nas planami zmian legislacyjnych. Ustawa, która może niedługo wejść w życie, w proponowanej obecnie formie, znacznie ogranicza  rolę inżyniera w stosunku do zawodu architekta w całym procesie inwestycyjnym.

Rada MOIIB była inicjatorem przyjętego 29 czerwca przez Zjazd Sprawozdawczy PIIB stanowiska w  sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ustawy Prawo Budowlane. Przesłane do wszystkich przewodniczących izb regionalnych oraz prezesa PIIB stanowisko MOIIB wyrażające stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian przyczyniło się do jeszcze większej aktywizacji samorządu w tej sprawie.

Zjazd Sprawozdawczy działając na mocy  ustawy  przyjął  sprawozdania z działalności krajowych organów statutowych w 2018 i udzielił  Krajowej Radzie PIIB absolutorium. Przyjęto również budżet na 2020 rok. Podczas obrad podkreślano rolę zawodu inżyniera oraz znaczenie działań podejmowanych przez Krajową Radę  w celu aktywizacji środowiska, integracji, współpracy i doskonalenia kwalifikacji.

Honorowymi Medalami odznaczono Zbigniewa Miturę i Andrzeja Myśliwca zasłużonych dla branży budowlanej i samorządu zawodowego. Z kolei Złotą Odznakę Honorową PIIB otrzymał Zygmunt Meyer i Marian Zdunek, a Srebrne Odznaki PIIB zostały wręczone Iwonie Warzybok i Jerzemu Witczakowi.

 XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB  gościł takie osoby jak m.in. Robert Geryło - dyrektor ITB, Ewa Mankiewicz-Cudny - prezes Zarządu FSNT NOT, Jolanta Przygońska - prezes SPIU, Ryszard Trykosko – przewodniczący PZITB,  Krystyna Korniak-Figa - prezes PZITS, Janusz Rymsza - zastępca dyrektora IBDiM, Jerzy Gumiński – prezes SITPMB.

Czytaj więcej...

Planowana zmiana regulacji zawodów architekta i inżyniera budownictwa będzie dokonana jako ostatni etap prac nad reformą procesu inwestycyjno-budowlanego. Taki harmonogram przedstawił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, podczas spotkania z przedstawicielami samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa  w dn. 9 lipca 2019 r.

Minister inwestycji i rozwoju spotkał się z przedstawicielami samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa w celu podsumowania stanu prac nad projektami nowych ustaw dotyczących tych zawodów, które wywołały gorącą dyskusję w środowisku budowlanym. Jerzy Kwieciński zadeklarował w czasie spotkania, że jego celem jest dialog w tej sprawie i osiągnięcie porozumienia między izbami. 

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: prof. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB, Andrzej Falkowski, przewodniczący Komisji Prawno Regulaminowej i dr hab. Joanna Smarż.

Nowelizacja prawa budowlanego, przygotowanie ustawy prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i dostosowanie regulacji zawodów architekta i inżyniera do zmian – taki harmonogram przedstawił minister podczas spotkania z przedstawicielami izb.

W ramach prac nad reformą procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzone są prace nad nową ustawą prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale ustawa zostanie skierowana na ścieżkę parlamentarną już w nowej kadencji. Te zmiany spowodują konieczność dostosowania do nowych rozwiązań planistycznych prawa budowlanego i potrzebę nowej regulacji zawodów związanych z procesem inwestycyjnym.  Minister prosił środowisko o wspólny namysł i przedstawienie wypracowanej razem propozycji w tym zakresie. Natomiast zmiany zaproponowane w procedowanym obecnie projekcie nowelizacji prawa budowlanego są niezależne od propozycji dotyczących zawodów i powinny być wprowadzone w pierwszej kolejności.

Źródło: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/reforma-budowlana-bedzie-wypracowana-w-dialogu