ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została patronem honorowym badania „Budownictwo 2024” prowadzonego przez Zespół HRK Real Estate & Construction.

Celem ankiety jest poznanie profilu kandydatów i kandydatek na rynku budownictwa, którzy posiadają uprawnienia budowlane. Zebrane dane pozwolą szczegółowo zidentyfikować główne wyzwania, z jakimi boryka się sektor w zakresie rynku pracowników.

Wierzymy, że dane zaprezentowane w raporcie staną się źródłem wiedzy na temat potrzeb kandydatów i kandydatek, a także ścieżek rozwoju zawodowego w zróżnicowanych specjalizacjach budowlanych.

Zapraszamy do udziału i podzielenia się swoimi doświadczeniami: https://www.survio.com/survey/d/budownictwo2024

Raport z badania będzie dostępny bezpłatnie na stronie: www.hrk.pl

Czytaj więcej...Asysta prawna Premium, program wsparcia dla wszystkich czynnych członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dla pracowników Izby, obejmująca pomoc prawnika lub mediatora w następujących obszarach życia zawodowego lub/i życia prywatnego:

Prawa i obowiązki stron w umowach ubezpieczenia - wsparcie prawne w procesie likwidacji szkody

dotyczące ubezpieczeń:

 • obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanych
  z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, w tym grupowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej organizowanych dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczeń na życie,
 • ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych,
 • obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (OC),
 • dobrowolnych ubezpieczeń z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (Auto Casco).

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów – wsparcie w organizacji przeprowadzenia mediacji w sferach:

 • życia zawodowego Uprawnionego,
 • życia prywatnego Uprawnionego.

 

W obszarze praw i obowiązków stron w umowach ubezpieczenia w procesie likwidacji szkody, usługa obejmuje:

 • informowanie o procedurze prawnej prowadzenia sporów prawnych i ochrony swoich praw;
 • - informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
 • przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych;
 • udzielanie informacji teleadresowych o instytucjach sprawujących kontrolę nad rynkiem ubezpieczeń oraz funkcjonujących w nich procedurach;
 • udzielenie informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się Uprawniony;
 • analizę dokumentów i sporządzanie wzorów pism prawnych;
 • zasugerowaniem Uprawnionemu dalszego sposobu postępowania.

 

W obszarze alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacji), usługa obejmuje:

 • informowanie o podstawie prawnej i zasadach oraz procedurze przeprowadzenia procesu mediacji (mediacja umowna, mediacja sądowa);
 • przedstawienie praw i obowiązków stron w postępowaniu mediacyjnym;
 • informowanie o kosztach przeprowadzenia mediacji oraz korzyściach wynikających z rozwiązania sporu w postępowaniu mediacyjnym;
 • przesyłanie wzorów dokumentów związanych z przeprowadzeniem procesu mediacji;
 • udzielenie informacji teleadresowych o mediatorach wyspecjalizowanych w obszarze problemu prawnego, z którym zgłosił się Uprawniony;
 • zasugerowanie Uprawnionemu dalszego sposobu postępowania.

 

Pomoc jest udzielana:

- telefonicznie : +48 22 118 88 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00)

- e-mailem:         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (24H)

 

W celu uzyskania pomocy Uprawniony zobowiązany jest podać na żądanie prawnika Centrum Prawnego imię i nazwisko, oraz numer członkowski (dotyczy członków MOIIB) lub 4 ostatnie cyfry Pesel (dotyczy pracowników MOIIB)

 

Regulamin świadczenia usługi dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz pracowników Izby, program „Asysta prawna - Premium” – kliknij tutaj (dokument pdf)

 

Wszelkie pytania lub informację dodatkowe można uzyskać:

tel: +48 887 444 232

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.inzynier-lex.pl

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Prezydium Rady Okręgowej informuje, że z dniem 1 grudnia 2023r roku dla wszystkich czynnych członków naszej Izby oraz dla pracowników naszej Izby zorganizowany został program Asysta Prawna Premium.

Usługa Asysta prawna Premium jest bezpłatna dla członków i pracowników naszej Izby, nie wymaga indywidualnego zgłoszenia przystąpienia do programu.

Usługa obejmuje pomoc prawnika lub mediatora w następujących obszarach życia zawodowego lub/i życia prywatnego:

 

Prawa i obowiązki stron w umowach ubezpieczenia - wsparcie prawne w procesie likwidacji szkody

dotyczące ubezpieczeń:

 • obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, w tym grupowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej organizowanych dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczeń na życie,
 • ubezpieczeń mienia od zdarzeń losowych
 • obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (OC),
 • dobrowolnych ubezpieczeń z tytułu posiadania pojazdu mechanicznego (Auto Casco).

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów – wsparcie w organizacji przeprowadzenia mediacji w sferach:

 • życia zawodowego Uprawnionego,
 • życia prywatnego Uprawnionego.

 

Pomoc jest zorganizowana:

- telefonicznie :                 +48 22 118 88 67 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00)

- e-mailem:                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (24H)

Dodatkowe informację oraz regulamin świadczenia usługi „Asysta prawna Premium”: https://maz.piib.org.pl/dla-czlonkow/asysta-prawna-premium

 

 

Informujemy, że rozpoczęło się IV Regionalne Forum Inżynierskie pt. „Inżynier budownictwa – wolny zawód z troską o przeszłość, z dbałością o dziś, ze spojrzeniem w nowoczesne jutro”. Forum odbywa się w Apart Hotel Termy Uniejów. Głównym organizatorem jest Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz współorganizatorami są Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...