ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Osób zainteresowanych przekraczaniem granic swojej dziedziny – projektantów architektury, konstrukcji lub instalacji chcących wykorzystać technologię BIM w wielobranżowych zespołach projektowych.

Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w systemie zaocznym, w dwóch semestrach, 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele – łącznie 256 godzin dydaktycznych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ibim.pw.edu.pl

Związek Zawodowy „Budowlani” jako partner projektu Blueprint Budownictwo i związanego z nim Blueprint Budownictwo BHP przeprowadza ankietę dla  Fundación Laboral de la Construcción (Fundacja Pracy Budownictwa, Hiszpania), zleconą przez Komisję Europejską . Dotyczy ona  wpływu nowych materiałów, nowych komponentów budowlanych i nowych sposobów pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w sektorze budownictwa i pokrewnych.

Ankieta jest adresowana do menedżerów, nadzoru (w tym kierowników budów i robot), HR, sipowców i pracowników bhp firm budowlanych i pokrewnych.

Ze względu na plan włączenia rezultatów ankiety do projektu Bluprint Budownictwo, docelowo mającego na celu budowę szerokiego porozumienia na rzecz kształcenia zawodowego w budownictwie, udział w tym badaniu polskich firm i polskich pracowników nadzoru, HR oraz BHP jest dla nas bardzo ważny. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie tej ankiety.

Ankieta dostępna jest online pod linkiem:

https://survey.atrevia.com/69686?lang=pl

Badanie potrwa nie więcej niż 10 minut i jest całkowicie anonimowe i poufne. Odpowiedzi będą traktowane statystycznie zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Ankietę trzeba wypełniać wchodząc na podany link. W badaniu brane są pod uwagę  tylko ankiety wypełnione w całości (zakończone).

Ostateczny termin nadsyłania ankiet to 28 czerwca 2019 r.

W dniach 13-14 lipiec 2019 r.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Izba Lekarska

Warszawski Związek Brydża Sportowego

zapraszają

brydżystów członków samorządów zawodowych :

adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych,  lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych, a także członków stowarzyszeń zawodowych

do udziału

w VIII Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym pod tradycyjna nazwą

 „MISJA”

które odbędą się w siedzibie MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ul 1 Sierpnia 36B

 • 13 lipca 2019 r., godz. 11,00 – turniej par na zapis maksymalny,
 • 13 lipca 2019 r., godz. 16,00 – turniej, par na punkty meczowe,
 • 14 lipca 2019 r., godz. 9,00 – turniej indywidualny
 • 14 lipca 2019 r., godz. 13,30 – turniej teamów.
  REGULAMIN

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 4-go lipca 2019 na adres:

 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Okregowa Izba Lekarska w Warszawie
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej... "Bim na budowie" pierwsza Konferencja organizowana wspólnie przez Izbę Projektowania Budowlanego i naszą Izbę Mazowiecką przeszła do historii. Partnerstwo oddziału Warszawskiego PZiTB i Stowarzyszenia Kosztorysantów Budownictwa oraz ranga oficjalnych patronów Konferencji przyczyniły się do wysokiej frekwencji i konieczności ograniczenia zgłoszeń do udziału w niej. Zamierzenie Konferencji to dążenie do uświadomienia wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego, jak korzystne jest wprowadzenie do powszechnego stosowania metody optymalizującej przebieg każdej budowy, jaką jest modelowanie wszechstronnej informacji o budowie. Głównymi adresatami spotkania byli inwestorzy i wykonawcy, którzy szczególnie powinni być świadomi korzyści zastosowania BIM i warunków w jakich możliwe jest jej użycie. Pierwszy, zdecydowany patron przedsięwzięcia, Prezes UZP uznał ponad wszelką wątpliwość, że rozszerzanie świadomości o walorach tej metodologii jest ze wszech miar celowe, mimo trudności które towarzyszyć będą jej implementacji. Starannie dobrani przez merytorycznego animatora przedsięwzięcia członka prezydium IPB prezesa Datacomp Andrzeja Tomanę referenci, w 10 referatach prezentowanych multimedialnie, postarali się aby uczestnicy otrzymali duża dawkę wiedzy o prawnych, technicznych i organizacyjnych zagadnieniach towarzyszących stosowaniu BIM. Miarą sukcesu tego typu wydarzeń jest zainteresowanie częścią dyskusyjna, która  w tym przypadku została zrealizowana w formie panelu kończącego spotkanie.

Wszystkich uczestników, którzy chcieliby powrócić do prezentowanej tematyki, zadać pytania lub podzielić się swoimi spostrzeżeniami, prosimy o przesłanie ich na adresy jednej z Izb organizatorek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Relacje z konferencji znajda Koleżanki i Koledzy w najbliższych numerach „Inżyniera Mazowsza” i „Wiadomościach Projektanta Budownictwa”

KOMUNIKAT PIIB 

W związku z komunikatem Krajowej Rady Izby Architektów RP opublikowanym w dniu 3 czerwca 2019 r. na stronie internetowej IARP  dotyczącym efektów rozmów w sprawie odrębnych ustaw o zawodach architekta i inżyniera budownictwa wyrażamy ubolewanie z powodu pojawienia się w nim informacji wprowadzających odbiorców w błąd.

Wbrew twierdzeniom Krajowej Rady IARP, projekty ustaw o architektach oraz o inżynierach budownictwa nie zostały zaakceptowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Do projektów ustaw z dnia 1 lutego br., które na życzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju miały charakter poufny, PIIB zgłosiła w pierwszej kolejności szereg pytań, a następnie przedstawiła liczne uwagi szczegółowe. 

Kolejne projekty ustaw z dnia 1 kwietnia i 29 kwietnia br., spotkały się z naszą całkowitą dezaprobatą ze względu na powrót do rozwiązań zawartych w projektach ustaw z 1 października 2018 r., co zostało zgłoszone na spotkaniu w MIiR w dniu 25 kwietnia br., a także znalazło swoje odzwierciedlenie w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w pismach z dnia 15 kwietnia i 6 maja br.

Nasze negatywne stanowisko do ostatnich wersji projektów ustaw było także na bieżąco publikowane na stronach internetowych PIIB w artykułach:

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3962-co-nowego-w-sprawie-projektu-ustawy-o-inynierach-budownictwa

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3948-2019-04-27-11-13-20

Nieprawdziwa jest również informacja zawarta w komunikacie o autorstwie konfliktu wywołanego wokół projektu ustaw. Wielokrotnie podkreślaliśmy i ponownie przypominamy, że z inicjatywą rozdzielenia regulacji dotyczących obu zawodów i wynikających z niej szczegółowych propozycji legislacyjnych wyszła Izba Architektów RP wraz z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie wywołała więc tego konfliktu, lecz w ramach konsultacji, do których jest ustawowo zobowiązana, zwraca uwagę na skutki zmian prawnych zaplanowanych przez władze obu wyżej wymienionych instytucji. Zrzeszając osoby wykonujące odpowiedzialny zawód zaufania publicznego, nie chcemy być współodpowiedzialni za efekty wprowadzenia w życie tych pomysłów.