ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W piątek 13.08.2021 r. Przewodniczący Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Pan Roman Lulis pojechał do Ostrołęki na dwa ważne spotkania.

Czytaj więcej...Pierwsze miało miejsce w Starostwie Powiat Ostrołęcki. Na spotkaniu z Panem Stanisławem Kubłem (Starostą) omówiony został stan dróg powiatowych oraz postępy przy realizacji obwodnicy Ostrołęki. Z kolei Pan Krzysztof Parzychowski (Wicestarosta) omówił działalność ligi morskiej i rzecznej na terenie powiatu. W zebraniu brali udział również: przedstawiciele Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: p. Danuta Stefaniak - Dyrektorka rejonu ostrołęckiego i p. Tomasz Ostrowski - Dyrektor rejonu radomskiego oraz p. Mirosław Augustyniak - Radny Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej...Drugie spotkanie zorganizowane zostało w Urzędzie Miasto Ostrołęka. Tam Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB poznał osobiście Łukasz Kulik - Prezydent Miasta Ostrołęki, z którym rozmawiał o przygotowaniach do zbliżającego się Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Omówiony został również postęp prac związanych z obwodnicą miasta oraz zagospodarowaniem nadbrzeża rzeki Narwi. Poruszone zostały również inne zagadnienia, m.in. udział Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce. w organizowanych eliminacjach centralnych olimpiady wiedzy i umiejętności budowlanych.

Panu Prezydentowi oraz pozostałym osobom biorącym udział w spotkaniu m.in. p. Annie Sumarze (Głównej Specjalistce Wydziału Dróg UM) i p. Monice Jaworowskiej (Dyrektorce Wydziału Budownictwa UM), bardzo dziękujemy za zaproszenie i deklarację współpracy z naszym Samorządem.
Panu Staroście oraz wszystkim jego gościom, którzy uczestniczyli tego dnia w spotkaniu również dziękujemy i mamy na dzieję na kolejne okazje to wspólnej pracy.

Czytaj więcej...Zapraszamy członków MOIIB do udziału w edycji konkursu fotograficzne kolejnej, trzeciej już edycji konkursu fotograficznego „W obiektywie inżyniera”. Podobnie jak w poprzednich latach, prace zgłaszać można w trzech kategoriach, zgodnie z geograficznym podziałem na: Mazowsze, Polskę oraz Świat, a fotografie przedstawiać mogą budynki, budowle lub budowy. Zgodność z tematem to kryterium niezbędne do zakwalifikowania pracy do konkursu; pięcioosobowe jury będzie ponadto oceniać walory artystyczne zdjęcia, jego jakość techniczną oraz oryginalność ujęcia. Niedozwolone jest stosowanie fotomontażu. Nie jest natomiast ograniczony czas wykonania zdjęcia – poza fotografiami z tegorocznych wakacji, składać można również prace z lat ubiegłych, pod warunkiem, że nie zostały nagrodzone w żadnym innym konkursie fotograficznym. Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z przynajmniej jednym zdjęciem. Każdy uczestnik konkursu może dokonać zgłoszenia maksymalnie dwóch zdjęć w każdej z kategorii.

Kartę zgłosznia (formularz)  wraz ze zdjęciem w formacie jpg lub tiff i rozdzielczości min. 2480x3508 lub 3508x2480 pikseli należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 roku.

REGULAMIN.pdf

Karta Zgłoszenia.pdf

Czytaj więcej...W konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy w każdej z trzech kategorii; za zajęcie I miejsca 1500 zł; za zajęcie II miejsca 1000 zł; za miejsce III 500 zł. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w czasie obchodów Mazowieckiego Dnia Budowlanych lub innej uroczystości organizowanej przez MOIIB. Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na łamach „IM”, a także na na naszej stronie.

Szanowni Państwo,


Katedra Geotechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”.
Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
•    Podstawy prawne projektowania geotechnicznego
•    Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych
•    Metodyka i interpretacja badań terenowych
•    Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
•    Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich
•    Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych
•    Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych
•    Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów
•    Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko
•    Seminaria dyplomowe

Więcej informacji http://kg.sggw.pl/stud13/studia.htm

Kierownik studiów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

15 lipca 2021 roku w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kolejna grupa z 382 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane w XXXVII sesji – wiosennej 2021. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, uroczyste wręczanie uprawnień zostało podzielone na kolejne 3 niezależne uroczystości - każdorazowo prowadzone przez Romana Lulisa Przewodniczącego Rady MOIIB przy współudziale prof. Eugeniusz Koda - Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB.

Każdą z tych uroczystości zaszczyciły swoją obecnością znaczące postaci z naszego środowiska, jak również z zaprzyjaźnionych instytucji administracji publicznej i samorządowej.

Uprawnienia wręczali:

Czytaj więcej...o godz.12:
Marzena Dębowska - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
Ireneusz Jasiński -  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie,
Włodzimierz Bielski – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Związku  Mostowców Rzeczpospolitej Polski,
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Wiceminister budownictwa w latach  2006-2008, Członek Komitetu naukowego FSNT NOT, Członek Rady ds. Kompetencji w budownictwie oraz Rady dostępności oraz członek Okręgowej Rady MOIIB,
Radosław Sekunda - Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB oraz Przewodniczący oddziału Warszawskiego PZITB,
Andrzej Wasilewski - Zastępca Sekretarza Rady MOIIB.

Czytaj więcej...o godz:14:
Ireneusz Jasiński-  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników KomunikacjiRzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie
Marzena Dębowska- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Warszawie
Jerzy Kotowski- Prezes Izby Projektowania Budowlanego

Czytaj więcej...o godz.16:
Robert Soszyński-  Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Ryszard Rak- Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB    

Poniżej galeria zdjęć:

Czytaj więcej...12 lipca 2021 roku w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pierwsza grupa z 382 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane w XXXVII sesji – wiosennej 2021. Najwięcej, bo 205 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 89 uprawnień w specjalności instalacyjno-sanitarnej, najmniej,  2 w specjalności inżynieryjno-kolejowej SRK. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, uroczyste wręczanie uprawnień zostało podzielone w dniu 12.07.2021r na 3 niezależne uroczystości - każdorazowo prowadzone przez Romana Lulisa Przewodniczącego Rady MOIIB przy współudziale prof. Eugeniusz Koda - Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB.

Każde z rozdań zaszczyciły swoją obecnością znaczące postaci z naszego środowiska. Uprawnienia wręczali (w kolejności alfabetycznej): Adam Baryłka - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a równocześnie Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich; Włodzimierz Bielski – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polski; Krzysztof Jaroszkiewicz - Skarbnik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddziału w Warszawie; Mirosława Kamińska -  naczelnik Wydziału Inspekcji Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; Zbigniew Kledyński – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Jerzy Kotowski - Prezes Izby Projektowania Budowlanego; Grzegorz Michalak – Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej do spraw Filii w Płocku; Mariusz Okuń - Sekretarz Rady MOIIB; Ryszard Rak - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB; Stanisław Wojtaś - Zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB.

Wręczenie dokumentu poświadczającego zdobycie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie poprzedziło wspólne powtórzenie słów roty. Inżynierowie ślubowali między innymi: nigdy nie zawieść zaufania publicznego, jakim społeczeństwo ustawą konstytucyjną obdarzyło mój zawód.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Eugeniusz Koda omawiając wyniki egzaminów, zachęcał do szybkiego zapisania się do MOIIB, by korzystać z wielu możliwości formalnych edukacyjnych, prawnych jakie daje samorząd inżynierów.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości w dniu 12.07.2021r.