ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...Ruszyła zbiórka Środowiska Inżynierów Budownictwa na rzecz pomocy w walce z Covid-19. Wesprzyjmy jako środowisko budowlane Koleżanki i Kolegów z branży medycznej. Okażmy solidarność i inżynierską odpowiedzialność!

Pomaganie ma największą moc, gdy działa się razem. Ruszyła zbiórka Środowiska Inżynierów Budownictwa na rzecz pomocy w walce z Covid-19. Inżynierowie z Warszawskiego Oddziału PZITB uruchomili specjalną skarbonkę, za pośrednictwem której wpłacane kwoty są automatycznie przekazywane na zbiórkę: „Wspieramy polską służbę zdrowia w czasie walki z epidemią COVID-19".
Każdy może włączyć się w akcję pomocy służbie zdrowia w tym wyjątkowym okresie wpłacając dobrowolne kwoty np. do skarbonki  za pośrednictwem https://www.siepomaga.pl/pzitb-warszawa-covid-19

PIIB zachęca wszystkich, a w szczególności swoich członków – mimo trudności jakie sami przeżywają – do wspierania, w ramach swoich możliwości, polskiej służby zdrowia w jej zmaganiach ze skutkami epidemii COVID-19, m.in. poprzez wpłaty na fundusze celowe. PIIB przekazała – ze środków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów i ryczałtów dla osób funkcyjnych w izbie – darowiznę na rzecz takich funduszy, zgodnie z wolą tych osób. Aktualnie jest to kwota 28.598,89 zł.
Każda przeznaczona przez Nas złotówka przybliża do zakupu sprzętu medycznego lub ochronnego brakującego w placówkach służby zdrowia a niezbędnego w walce z koronawirsuem.

Wspierajmy Koleżanki i Kolegów z branży medycznej. Spróbujmy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa Ich, a tym samym ludzi, którym pomagają.Polska Izba Inżynierów Budownictwa wspiera medyków. Mamy do Was pełne zaufanie!
(za stroną www.piib.org.pl)

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju egzamin w sesji wiosennej, który miał się odbyć 22 maja 2020 roku został przesunięty.

Przewidywany nowy termin egzaminu to 4 września 2020r. (sesja XXXV -wiosenna) oraz 4 grudnia 2020 r. (sesja XXXVI –jesienna).

Transmisje on-line zajęć doskonalenia zawodowego -> https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online 

Materiały z zajęć i  do samodzielnej nauki dowolnym czasie- > https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/materialy-szkoleniowe

Newsy i inne interesujące informacje - >  https://www.facebook.com/MazowieckaOIIB

Retransmisje zajęć, filmy ->YouTube: Kanał MazowieckaOIIB

Otwarte dyżury przedstawicieli MOIIB -> Dyżur w systemie on-line, z możliwością zadawania pytań, najbliższy dyżur: Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Usprawnienie obsługi on-line
->  oddzielne konto pocztowe email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. związane z Kwalifikacjami i Egzaminem.

-> dla spraw członkowskich   jest możliwość składania wniosków na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą -> https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
 Nie jest obsługiwany wniosek o  Wpis Tymczasowy  oraz Wpis na listę członków dla  osób mających uprawnienia nie wydane przez MOIIB ( dokumenty muszą być przedstawione papierowo z uwagi na konieczność dostarczenia poświadczonych notarialnie kopii uprawnień/dyplomów).
Podczas składania pisma jako załącznik należy dołączyć odpowiedni druk  (Formularze wniosków - Dział Członkowski), jako podmiot wskazujemy -> Mazowiecka Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa i podpisać cyfrowo dokument w celu przekazania do ESP. Funkcjonalność ta wymaga konta ePUAP oraz posiadania profilu zaufanego/e-dowodu.

Dla osób wolących tradycyjne rozwiązania jest czynna 24h skrzynka podawcza w Biurze MOIIB na ul. 1 Sierpnia 36B, umieszczona po prawej stronie głównego wejścia (pod filarami), można tam w sposób bezpieczny składać dokumenty papierowe.  

Bezpłatne wsparcie prawne dla członków MOIIB   telefoniczne / email (usługa Prawnik dla Inżyniera) -> informacja: https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/1332-wsparcie-prawne-dla-czlonkow-moiib    link bezpośredni:  https://4ead.pl

Czasopisma on-line -> Inżynier Mazowsza   i Inżynier Budownictwa (dostęp po zalogowaniu do Portalu PIIB)

Serwisy (dawny Budowlany, Normy SEP, BISTYP), Bibloteka Norm,  programy ( Środowiskowe Zasady..) -> Portal PIIB, dostęp po zalogowaniu dla czynnych członków https://portal.piib.org.pl

Szkolenia on-line (E-learning) -> Portal PIIB, dostęp po zalogowaniu dla czynnych członków  -> https://portal.piib.org.pl/elearning

•  Projektowanie przegród zewnętrznych i ich złączy w standardzie niskoenergetycznym
•  Nowoczesne technologie odwodnienia dróg i mostów
•  Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk korozji i zmęczenia
•  Trwałość eksploatacyjna i wzmacnianie konstrukcji budowlanych
•  Nowoczesne konstrukcje przepustów, eko-mostów, oraz tuneli dla pieszych i rowerzystów
•  Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część I
•  Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część II
•  Organizacja budowy – wybrane praktyczne zalecenia dla dobrego przygotowania i sprawnej realizacji
•  Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część II
•  Eurokod 7, planowanie, interpretacja i projektowanie geotechniczne zgodne z PN EN 1997 i nowymi normami europejskimi
•  Podstawy projektowania konstrukcji według PN-EN 1990  
•  Bezwykopowe technologie odnowy przewodów infrastruktury podziemnej miast
•  Odpowiedzialność inżynierów budownictwa pełniących samodziene funkcje techniczne w budownictwie
•  Samowola budowlana i istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego - proces naprawczy przed organami nadzoru budowlanego
•  Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część II - Środki ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa
•  Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część I - Procesy normalizacyjne Urządzenia elektryczne
•  Głębokie wykopy
•  Metody osuszania przegród budowlanych, przyczyny i skutki zawilgocenia budynków
•  Konstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
•  Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych na wysokości – rusztowania i podesty robocze, środki ochrony indywidualnej
•  Kosztorysowanie robót budowlanych
•  Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część I
•  Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
•  Wprowadzenie do eurokodów
•  Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych geosyntetykami

Szanowni Państwo

W związku z Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. Przewodniczącego Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, działając w rozumieniu ustawy o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) oraz stosując się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 522), Biuro Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Biura Terenowe będą pracowały w trybie zdalnym do odwołania.

Godziny pracy zdalnej pokrywają się z godzinami pracy Biura :
Poniedziałek 9:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 9:00-18:00
Piątek 8:00-14:00

W tych godzinach niezbędne informacje dotyczące poszczególnych spraw, uzyskają Państwo pod numerami telefonu:

- Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna:

    574 030 800 sprawy dotyczące specjalności konstrukcyjno – budowlanej, inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz specjalizacje.

    501 850 468 sprawy dotyczące pozostałych specjalności

- Dział Członkowski: 576 371 192

- Dział Doskonalenie Zawodowego: 501 851 257
                                                                         

Sprawy wymagające Państwa wizyty w Biurze możliwe są jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie :

- 22 868 35 35 wew.130

Wszystkie pisma prosimy kierować do Biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na adres:

ul. 1 Sierpnia 36 B
02-134 Warszawa

lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...Szanowni Państwo,
będąc w pełni świadomymi zagrożeń, które są spotykane każdego dnia na naszych budowach oraz konieczności ciągłego doskonalenia warsztatu inżynierskiego, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą akredytowanych studiów podyplomowych "BHP w Budownictwie", których pierwsza edycja rusza w kwietniu tego roku na Politechnice Warszawskiej. Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez najwyższej klasy profesjonalistów i kładą nacisk na podnoszenie kompetencji kadry inżynierskiej pracującej w szeroko rozumianym wykonawstwie. Poniżej link do strony studiów: www.spbhp.pl

UWAGA: zmiana terminu uruchomienia studiów szczegóły https://www.spbhp.pl/