ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Nazwa: Konferencja naukowa Prawo-UE-Energetyka

Termin: koniec maja 2024r

Miejsca: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zagadnienia:

Kierunek rozwoju polskiej energetyki w świetle prac Komisji Europejskiej

Aspekty prawne energetyki jądrowej

Bezpieczeństwo informatyczne infrastruktury krytycznej

Już wkrótce więcej informacji!!!

Czytaj więcej... W dniach 30.01-02.02.2024 r w Poznaniu odbyła się 32 edycja Targów Budma pod hasłem „ Zielona Przyszłość Budownictwa”. Od ponad 30 lat to jedno z najważniejszych wydarzeń dla producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych, architektów, inżynierów, wykonawców i inwestorów. Program targów dotykał najważniejszych zagadnień branży budowlanej, wskazywał kierunki i szanse rozwoju zarówno w najbliższej jak i dalszej przyszłości. Podczas targów swoje stoisko miała Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa, gdzie udzielane były bezpłatne porady. Z ramienia MOIIB w targach uczestniczyła liczna reprezentacja:
 
- Roman Lulis - Przewodniczący Rady MOIIB
- Artur Giziński – Zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB
- Tomasz Zakrzewski – Zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB
- Ilona Łącka – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB
- Radosław Sekunda – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB
- Elżbieta Janiszewska Kuropatwa- Członek Rady MOIIB
- Marek Ziomka – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB
- Dyrektor Biura MOIIB
Jednocześnie w dniu 31.01 w siedzibie Wielkopolskiej OIIB odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PIIB, podczas której omówiono najważniejsze zagadnienia związane z działalnością zarówno PIIB jak i Izb Okręgowych.
W dniach 31 stycznia – 2 lutego 2024 odbyły się XXI Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA oraz XXXI Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO. 
W warszawskiej hali EXPO XXI (ul.Prądzyńskiego 12/14) swoją ofertę zaprezentowało bardzo wielu wystawców z kraju i zagranicy. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa aktywnie uczestniczyła w targach. Na naszym stoisku eksperci z MOIIB udzielali bezpłatnych konsultacji. Zwiedzający oprócz porad z dziedziny inżynierii mogli także otrzymać nasze Izbowe gadżety. Ważną część programu targów stanowiły także wydarzenia edukacyjne (prelekcje, szkolenia, warsztaty i wystawy) , w których swój udział miała również MOIIB.
Czytaj więcej...Czytaj więcej...