ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...O godz.11:00  Zakończył się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy w Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym z wykorzystaniem do głosowania portalu Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Frekwencja wyniosła 95,38% - zjazd jest prawomocny.

Czytaj więcej...Zostały wygenerowane raporty z poszczególnych głosowań.

Okręgowa Rada uzyskała absolutorium uchwalono budżet i plan pracy na rok 2020, o szczegółach poinformujemy wkrótce.

 


Raporty/wyniki są dostępne na kontach Delegatów na Portalu PIIB oraz informacje zostały przesłane do Delegatów emailem.


Przewodniczący Zjazdu Roman Lulis        Sekretarz Zjazdu Mariusz Okuń

Czytaj więcej...

12 maja 2020 r. rozpoczął się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy w Mazowieckie  OIIB przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym z wykorzystaniem do głosowania portalu PIIB. Pomimo organizacji zjazdu w nowym trybie przygotowania poprzedzające były prowadzone w sposób metodyczny, krok po kroku zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Już w dniu 28 kwietnia br. zostało wysłane zaproszenie do Delegatów w firmie e-mail wraz z materiałami zjazdowymi. Ponadto dla zapewnienia 100% skuteczności w dniu 30 kwietnia br. wysyłka pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru materiałów zjazdowych na nośniku elektronicznym wraz pakietem zjazdowym w postaci maseczek ochronnych oraz żelem do dezynfekcji dłoni. Z uwagi na tryb zjazdu w celu ułatwienia Delegatom udziału w Zjeździe w dniu 4 maja br. została wysłana wiadomość e-mail  z filmem instruktażowym przedstawiającą procedurę głosowania zaprezentowaną przez Sekretarza MOIIB Mariusza Okunia na zjazd testowy.

W dniach 5-8 maja został wykonany skuteczny kontakt telefoniczny do Delegatów w celu potwierdzania odebrania materiałów w formie elektronicznej oraz potwierdzenie logowania się do portalu członkowskiego PIIB.

W dniach 4-11 maja został uruchomiony zjazd testowy w którym delegaci wzięli czynny udział w ilości 85 osób. Na bieżąco była i jest udzielana pomoc techniczna – teleinformatyczna przez Biuro MOIIB. Dodatkowo zostały przygotowane stanowiska komputerowe do głosowania w Biurze z których skorzystali niektórzy Delegaci podczas zjazdu testowego oraz XIX Zjazdu.

Z uwagi na formułę procedowania Przewodniczacy Rady Roman Lulis zaprezentował działania izby podczas video-wstąpienia , które zostało udostępniono wszystkim Delegatom. Podobnie sprawozdania poszczególnych organów izby zostały zaprezentowane przez przewodniczących podczas video-wystąpień : Przewodniczącego OKR, Przewodniczącego OKK, Przewodniczącego OSD, Rzecznika-Koordynatowa OROZ oraz Przewodniczącego Zespołu ds. zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Mazowieckiej OIIB.

Zgodnie z regulaminem 12 maja został wysłany e-mail z przypomnieniem o rozpoczynającym się XIX Zjeździe Sprawozdawczym MOIIB oraz dodatkowo krótkie wystąpieniem Przewodniczącego na naszym fanpagu informującym o oficjalnym otwarciu zjazdu o godz. 11.00

Dodatkowo w dniu 13 maja został wysłany kolejny e-miał dotyczący informacji, że do końca XIX Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB pozostały 24 godziny.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju związaną z pandemią COVID-19, Okręgowa Rada MOIIB w dniu 20 kwietnia 2020r. podjęła uchwałę nr 151/R/2020  w sprawie zwołania XIX Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość od godz. 11.00 w dniu 12 maja 2020 r. do godz. 11.00 w dniu 14 maja 2020r. za pomocą portalu PIIB.
Możliwość oddawania głosów i zgłaszania wniosków zjazdowych jest dostępna tylko w czasie trwania Zjazdu !

Podstawowe informacje dla Delegatów na XIX Zjazd MOIIB dotyczące logowania się do portalu PIIB oraz instrukcja głosowania znajdują się pod poniższymi linkami:

Procedura uruchomienia/przywrócenia konta mailowego w Portalu PIIB  

Instrukcja głosowania  

Zaloguj się do portalu PIIIB i przejdź do zjazdu aby zagłosować.

Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB
Roman Lulis

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju egzamin w sesji wiosennej, który miał się odbyć 22 maja 2020 roku został przesunięty.

Przewidywany nowy termin egzaminu to 4 września 2020r. (sesja XXXV -wiosenna) oraz 4 grudnia 2020 r. (sesja XXXVI –jesienna).

Transmisje on-line zajęć doskonalenia zawodowego -> https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online 

Materiały z zajęć i  do samodzielnej nauki dowolnym czasie- > https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/materialy-szkoleniowe

Newsy i inne interesujące informacje - >  https://www.facebook.com/MazowieckaOIIB

Retransmisje zajęć, filmy ->YouTube: Kanał MazowieckaOIIB

Otwarte dyżury przedstawicieli MOIIB -> Dyżur w systemie on-line, z możliwością zadawania pytań, najbliższy dyżur: Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Usprawnienie obsługi on-line
->  oddzielne konto pocztowe email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. związane z Kwalifikacjami i Egzaminem.

-> dla spraw członkowskich   jest możliwość składania wniosków na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą -> https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne
 Nie jest obsługiwany wniosek o  Wpis Tymczasowy  oraz Wpis na listę członków dla  osób mających uprawnienia nie wydane przez MOIIB ( dokumenty muszą być przedstawione papierowo z uwagi na konieczność dostarczenia poświadczonych notarialnie kopii uprawnień/dyplomów).
Podczas składania pisma jako załącznik należy dołączyć odpowiedni druk  (Formularze wniosków - Dział Członkowski), jako podmiot wskazujemy -> Mazowiecka Okręgowa Izbę Inżynierów Budownictwa i podpisać cyfrowo dokument w celu przekazania do ESP. Funkcjonalność ta wymaga konta ePUAP oraz posiadania profilu zaufanego/e-dowodu.

Dla osób wolących tradycyjne rozwiązania jest czynna 24h skrzynka podawcza w Biurze MOIIB na ul. 1 Sierpnia 36B, umieszczona po prawej stronie głównego wejścia (pod filarami), można tam w sposób bezpieczny składać dokumenty papierowe.  

Bezpłatne wsparcie prawne dla członków MOIIB   telefoniczne / email (usługa Prawnik dla Inżyniera) -> informacja: https://maz.piib.org.pl/aktualnoci/1332-wsparcie-prawne-dla-czlonkow-moiib    link bezpośredni:  https://4ead.pl

Czasopisma on-line -> Inżynier Mazowsza   i Inżynier Budownictwa (dostęp po zalogowaniu do Portalu PIIB)

Serwisy (dawny Budowlany, Normy SEP, BISTYP), Bibloteka Norm,  programy ( Środowiskowe Zasady..) -> Portal PIIB, dostęp po zalogowaniu dla czynnych członków https://portal.piib.org.pl

Szkolenia on-line (E-learning) -> Portal PIIB, dostęp po zalogowaniu dla czynnych członków  -> https://portal.piib.org.pl/elearning

•  Projektowanie przegród zewnętrznych i ich złączy w standardzie niskoenergetycznym
•  Nowoczesne technologie odwodnienia dróg i mostów
•  Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk korozji i zmęczenia
•  Trwałość eksploatacyjna i wzmacnianie konstrukcji budowlanych
•  Nowoczesne konstrukcje przepustów, eko-mostów, oraz tuneli dla pieszych i rowerzystów
•  Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część I
•  Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN oraz SN w świetle procesów normalizacyjnych. Projektowanie, budowa, eksploatacja. Część II
•  Organizacja budowy – wybrane praktyczne zalecenia dla dobrego przygotowania i sprawnej realizacji
•  Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część II
•  Eurokod 7, planowanie, interpretacja i projektowanie geotechniczne zgodne z PN EN 1997 i nowymi normami europejskimi
•  Podstawy projektowania konstrukcji według PN-EN 1990  
•  Bezwykopowe technologie odnowy przewodów infrastruktury podziemnej miast
•  Odpowiedzialność inżynierów budownictwa pełniących samodziene funkcje techniczne w budownictwie
•  Samowola budowlana i istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego - proces naprawczy przed organami nadzoru budowlanego
•  Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część II - Środki ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa
•  Instalacje elektryczne niskiego napięcia w budownictwie. Część I - Procesy normalizacyjne Urządzenia elektryczne
•  Głębokie wykopy
•  Metody osuszania przegród budowlanych, przyczyny i skutki zawilgocenia budynków
•  Konstrukcje drewniane – wymagania oraz podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa
•  Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
•  Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych na wysokości – rusztowania i podesty robocze, środki ochrony indywidualnej
•  Kosztorysowanie robót budowlanych
•  Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną. Dobór mocy źródeł zasilających - zagadnienia wybrane. Część I
•  Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
•  Wprowadzenie do eurokodów
•  Wprowadzenie do konstrukcji zbrojonych geosyntetykami