Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

Współpraca


 

Aktualności

 

ZMIANA MIEJSCA!!!!!

Centrum Sportów Umysłowych przy ul. Polinezyjskiej 10

 

W dniach 18-19 sierpnia 2018 r.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Izba Lekarska
Warszawski Związek Brydża Sportowego
zapraszają
brydżystów członków samorządów zawodowych :

adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych,  lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych, a także członków stowarzyszeń zawodowych

do udziału

w VII Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym
pod tradycyjna nazwą
„MISJA”

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/201807rozdanie/DSC_0056.JPG'
There was a problem loading image 'images/stories/201807rozdanie/DSC_0056.JPG'
There was a problem loading image 'images/stories/201807rozdanie/DSC_0026.JPG'
There was a problem loading image 'images/stories/201807rozdanie/DSC_0026.JPG'
There was a problem loading image 'images/stories/201807rozdanie/DSC_0369.JPG'
There was a problem loading image 'images/stories/201807rozdanie/DSC_0369.JPG'

DSC_0056.JPGCo szósty inżynier zdobył upragnione uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na Mazowszu. Podczas wiosennej sesji egzaminacyjnej już XXXI Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne dopuściły do egzaminu pisemnego 4569 kandydatów, pozytywne efekt egzaminu pisemnego i ustnego uzyskało 3177 inżynierów. Daje to wynik ok. 70% w skali kraju, co uzmysławia jaki trud i wysiłek należy pomieść uzyskując uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych w budownictwie. Nasza Izba może się pochwalić zdawalnością na poziomie 83,47%.

DSC_0026.JPG Na szczególną uwagę zasługuje stale rosnąca liczba niepomyślnych wyników egzaminu ustnego, którego celem jest weryfikacja umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej w procesie budowlanym. Zdaniem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest to skutek ustawy deregulacyjnej z 2014 roku, która zliberalizowała wymogi uzyskiwania uprawnień budowlanych, doprowadzając do obniżenia standardów odbywania praktyki zawodowej. 
DSC_0369.JPGW sercu naszego kraju ponad pół tysiąca nowych Koleżanek i Kolegów w trzech turach uroczyście przekraczało próg zawodowej dorosłości. Już tradycyjnie w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zorganizowano uroczystości wręczenia uprawień budowlanych. Rada i Komisja Kwalifikacyjna starają się, aby te okazje były uświetniane obecnością znaczących osób związanych ze środowiskiem budowlanym. Tym razem obok członków kierownictwa izbowych organów i członków komisji egzaminacyjnych, we wręczaniu uprawnień udział wzięli między innymi nowo wybrany Prezes PIIB Prof. Zbigniew Kledyński, Marzena Dębowska Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wice-Prezydent Warszawy Renata Kaznowska.
Witamy wśród zawodów zaufania publicznego, powodzenia trudnym, ale pełnym satysfakcji zawodzie

b_200_150_16777215_00_images_stories_201806splyw_DSC05683.jpgW dniu 16 czerwca 2018r. już po raz ósmy odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne pod nazwą „Mazowiecka Noc Świętojańska” budowlanych. Uczestniczyli w nim członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z okręgu siedleckiego. Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Przewodniczący OR MOIIB Kol. Roman Lulis oraz Członek Rady MOIIB Kol. Stanisław Przesmycki.

b_200_150_16777215_00_images_stories_201806splyw_DSC05731.jpgUczestników spotkania integracyjnego czekało mnóstwo atrakcji, między innymi udział w spływie kajakowym po rzece Liwiec, prelekcja na temat: ”Układu komunikacyjnego aglomeracji warszawskiej”, którą wygłosił Przewodniczący Rady, a także wspólne  grillowanie przy dźwiękach gitary Pana Jerzego Uziębło – członka MOIIB.

Spotb_200_150_16777215_00_images_stories_201806splyw_DSC05727.jpgkanie było wspaniałą okazją do integracji środowiska inżynierów oraz inspiracją do realizowania nowych pomysłów, a także nawiązywania współpracy między członkami różnych specjalności co pozytywnie wpływa na rozwój pracy zawodowej i pozyskiwanie nowych zleceń. W  przyjaznej  atmosferze rodziny budowlanej  czas upłynął bardzo szybko.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu integracyjnym, za wspólną zabawę i zapraszamy za rok.

b_200_150_16777215_00_images_DSC02533.jpgW dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas obrad Krajowa Rada otrzymała absolutorium i wybrano władze Izby na V kadencję, czyli na lata 2018-2022. Prezesem Krajowej Rady PIIB został prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej - Urszula Kalik ze Śląskiej OIIB, przewodniczącym Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - Krzysztof Latoszek (Mazowiecka OIIB), przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - Marian Zdunek (Warmińsko-Mazurska OIIB), a Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej - koordynatorem - Agnieszka Jońca z Łódzkiej OIIB.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje o zawieszeniu programu zdrowotnego PZU ZDROWIE dla Członków MOIIB. Zawieszenie programu spowodowane zostało nie uzyskaniem zakładanego wolumenu uczestników programu.

Członkowie MOIIB, którzy przystąpili do programu PZU ZDROWIE mają możliwość uczestnictwa w Programie Zdrowotnym organizowanym od 1 lipca 2018 w TU Compensa SA. Szczegóły zostały wysłane poczta elektroniczna osobom zgłoszonym. Informacje dodatkowe: kontakt April Medbroker.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim