Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

BIPAktualności

Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  zaprasza na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”.
Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
-    Podstawy prawne projektowania geotechnicznego
-    Eurokod 7 projektowanie geotechniczne
-    Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych
-    Metodyka i interpretacja badań terenowych
-    Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
-    Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich
-    Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych
-    Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych
-    Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów
-    Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko
-    Seminaria dyplomowe

Szczegółowa informacja o studiach znajdują się na stronie internetowej
http://kg.sggw.pl/stud9/studia.htm

b_200_150_16777215_00_images_stories_170727s8_DSC_0724.JPGDnia 27 lipca 2017 r., odbyła się wycieczka techniczna na budowę odcinka trasy S8 między Nadarzynem a Radziejowicami. W przyszłości odcinek S8 przechodzący przez Warszawę będzie elementem międzynarodowej drogi Via Baltica z Belina do Helsinek, poprzez Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię. Jest to pierwszy paneuropejski korytarz transportowy, który będzie kluczową drogą dla rozwoju północno-wschodniej Polski i jedna ze strategicznych tras komunikacyjnych.

Uczestnicy wycieczki przyjechali do siedziby wykonawcy - firmy PORR w Ruścu. W Sali konferencyjnej powitała uczestników inżynier rezydent - Teresa Sawicka. Przedstawiła organizatorów i prelegentów, którymi byli najbardziej kompetentni realizatorzy budowy. Po prelekcjach dotyczących tak projektu jak i problemów związanych z przebiegiem budowy, uczestnicy udali się na wizję lokalną, budowanego odcinka. Oprowadzającymi byli kierownicy robót drogowych i mostowych. Odwiedzany odcinek  jest wykonywany przy użyciu  nawierzchni betonowej. Prelegenci prezentowali zalety użytej nawierzchni, do których należy m.in. wysoka trwałość, brak zjawiska okleinowania, optymalne koszty budowy i eksploatacji, 100% recykling. Istotne dla użytkowników są mniejsze zarówno opory toczenia jak i zużycie paliwa. Wycieczkowicze otrzymali wyczerpującą informacje na temat rodzajów nawierzchni betonowych i walorów poszczególnych jej typów. Da się wyróżnić ich aż jedenaście; każdy wymaga szerszego omówienia, a znakomici prelegenci zagłębili się również w informacje o badaniach podstawowych i uzupełniających, wykonywanych w przypadku sporu lub braku możliwości pełnej oceny jakości wykonanej nawierzchni na podstawie badań podstawowych.

b_200_150_16777215_00_images_Rada29062017_3.jpgW dniu 29 czerwca pod kierunkiem przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego, obradowała Rada Okręgowa naszej Izby w obecności przewodniczących organów i rzecznika koordynatora. W ramach posiedzenia podsumowano rezultaty Zjazdu Krajowego, zapoznano radnych izbowych z przebiegiem konferencji w Senacie RP poświęconej roli samorządów zawodowych w gwarantowaniu bezpieczeństwa jednostki w społeczeństwie.b_200_150_16777215_00_images_Rada29062017_4.jpgPrzyjęto informacje o realizacji budżetu za okres 5 miesięcy br., o działalności gospodarczej, o decyzjach Prezydium między posiedzeniami Rady. Nasi radni przyjęli do akceptującej wiadomości: program zajęć doskonalenia zawodowego w drugim półroczu br; propozycje organizacji XV lecia Izby i tegorocznego dnia budowlanych w Izbie.

b_200_150_16777215_00_images_201707rozdanie_DSC_0130.jpgW dniach 10 i 13 lipca 2017r w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzaminy pisemny i ustny w wiosennej sesji egzaminacyjnej b. r. Spośród 577 osób które przystąpiły do egzaminu, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MOIIB nadała uprawnienia budowlane  447 osobom w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej – 212, drogowej – 47 , mostowej – 18, kolejowej -7, telekomunikacyjnej -2, hydrotechnicznej – 5, instalacji sanitarnych – 102, instalacji elektrycznych – 54.

b_200_150_16777215_00_images_piknik2017_017.jpg10 czerwca jak zwykle w Starej Miłosnej odbył się VIII Rodzinny Integracyjny piknik organizowany przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Niekorzystne prognozy pogody spowodowały, ze frekwencja tym razem była niższa niż zwykle. Ci, którzy zdecydowali sie przyjść wygrali, ponieważ pogoda jednak dopisała, a zwłaszcza dzieci miały możliwość skorzystania z wszystkich przygotowanych atrakcji, bez nadmiernych oczekiwań.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim