ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

serdecznie zaprasza na
UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w następujących dniach:

w dniu  8 lipca 2019 roku o godz. 12.00 (poniedziałek)

dla specjalności instalacyjnej – sanitarnej, inżynieryjnej – kolejowej, oraz instalacyjnej- telekomunikacyjnej.

w dniu  8 lipca 2019 roku o godz. 16.00 (poniedziałek)

dla specjalności instalacyjnej – elektrycznej, inżynieryjnej – drogowej, inżynieryjnej – mostowej.

w dniu  11 lipca 2019 roku o godz. 12.00 (czwartek)

dla specjalności konstrukcyjno – budowlanej (nazwiska rozpoczynające się na literę od A do Ł).

w dniu  11 lipca 2019 roku o godz. 16.00 (czwartek)

dla specjalności konstrukcyjno – budowlanej (nazwiska rozpoczynające się na literę od M do Ż) oraz inżynieryjnej – hydrotechnicznej.

 

Informujemy, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wzięcie udziału w przedmiotowej uroczystości będzie traktowane jako wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie wydarzenia w celu budowania pozytywnego obrazu Mazowieckiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa w przestrzeni publicznej i w mediach -  szczegóły na stronie https://maz.piib.org.pl/o-izbie/rodo  

Czytaj więcej...Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy rozpoczęli karierę zawodową i chcą poszerzyć kompetencje, zwiększając swoją atrakcyjność na rynku pracy. Osób zainteresowanych przekraczaniem granic swojej dziedziny – projektantów architektury, konstrukcji lub instalacji chcących wykorzystać technologię BIM w wielobranżowych zespołach projektowych.

Zajęcia prowadzone będą na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w systemie zaocznym, w dwóch semestrach, 16 dwudniowych zjazdów w soboty i niedziele – łącznie 256 godzin dydaktycznych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.ibim.pw.edu.pl

Związek Zawodowy „Budowlani” jako partner projektu Blueprint Budownictwo i związanego z nim Blueprint Budownictwo BHP przeprowadza ankietę dla  Fundación Laboral de la Construcción (Fundacja Pracy Budownictwa, Hiszpania), zleconą przez Komisję Europejską . Dotyczy ona  wpływu nowych materiałów, nowych komponentów budowlanych i nowych sposobów pracy na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w sektorze budownictwa i pokrewnych.

Ankieta jest adresowana do menedżerów, nadzoru (w tym kierowników budów i robot), HR, sipowców i pracowników bhp firm budowlanych i pokrewnych.

Ze względu na plan włączenia rezultatów ankiety do projektu Bluprint Budownictwo, docelowo mającego na celu budowę szerokiego porozumienia na rzecz kształcenia zawodowego w budownictwie, udział w tym badaniu polskich firm i polskich pracowników nadzoru, HR oraz BHP jest dla nas bardzo ważny. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wypełnienie tej ankiety.

Ankieta dostępna jest online pod linkiem:

https://survey.atrevia.com/69686?lang=pl

Badanie potrwa nie więcej niż 10 minut i jest całkowicie anonimowe i poufne. Odpowiedzi będą traktowane statystycznie zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych i wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Ankietę trzeba wypełniać wchodząc na podany link. W badaniu brane są pod uwagę  tylko ankiety wypełnione w całości (zakończone).

Ostateczny termin nadsyłania ankiet to 28 czerwca 2019 r.

W dniach 13-14 lipiec 2019 r.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Izba Lekarska

Warszawski Związek Brydża Sportowego

zapraszają

brydżystów członków samorządów zawodowych :

adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych,  lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych, a także członków stowarzyszeń zawodowych

do udziału

w VIII Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym pod tradycyjna nazwą

 „MISJA”

które odbędą się w siedzibie MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ul 1 Sierpnia 36B

  • 13 lipca 2019 r., godz. 11,00 – turniej par na zapis maksymalny,
  • 13 lipca 2019 r., godz. 16,00 – turniej, par na punkty meczowe,
  • 14 lipca 2019 r., godz. 9,00 – turniej indywidualny
  • 14 lipca 2019 r., godz. 13,30 – turniej teamów.

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 4-go lipca 2019 na adres:

  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Okregowa Izba Lekarska w Warszawie
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej... "Bim na budowie" pierwsza Konferencja organizowana wspólnie przez Izbę Projektowania Budowlanego i naszą Izbę Mazowiecką przeszła do historii. Partnerstwo oddziału Warszawskiego PZiTB i Stowarzyszenia Kosztorysantów Budownictwa oraz ranga oficjalnych patronów Konferencji przyczyniły się do wysokiej frekwencji i konieczności ograniczenia zgłoszeń do udziału w niej. Zamierzenie Konferencji to dążenie do uświadomienia wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego, jak korzystne jest wprowadzenie do powszechnego stosowania metody optymalizującej przebieg każdej budowy, jaką jest modelowanie wszechstronnej informacji o budowie. Głównymi adresatami spotkania byli inwestorzy i wykonawcy, którzy szczególnie powinni być świadomi korzyści zastosowania BIM i warunków w jakich możliwe jest jej użycie. Pierwszy, zdecydowany patron przedsięwzięcia, Prezes UZP uznał ponad wszelką wątpliwość, że rozszerzanie świadomości o walorach tej metodologii jest ze wszech miar celowe, mimo trudności które towarzyszyć będą jej implementacji. Starannie dobrani przez merytorycznego animatora przedsięwzięcia członka prezydium IPB prezesa Datacomp Andrzeja Tomanę referenci, w 10 referatach prezentowanych multimedialnie, postarali się aby uczestnicy otrzymali duża dawkę wiedzy o prawnych, technicznych i organizacyjnych zagadnieniach towarzyszących stosowaniu BIM. Miarą sukcesu tego typu wydarzeń jest zainteresowanie częścią dyskusyjna, która  w tym przypadku została zrealizowana w formie panelu kończącego spotkanie.

Wszystkich uczestników, którzy chcieliby powrócić do prezentowanej tematyki, zadać pytania lub podzielić się swoimi spostrzeżeniami, prosimy o przesłanie ich na adresy jednej z Izb organizatorek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Relacje z konferencji znajda Koleżanki i Koledzy w najbliższych numerach „Inżyniera Mazowsza” i „Wiadomościach Projektanta Budownictwa”