ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

1. Nr 1/Z/2021 w sprawie Regulaminu XX Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczego przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.

Pobierz pdf

2. Nr2/Z/2021 w sprawie porządku obrad XX Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczego przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego

Pobierz pdf

3. Nr 3/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za rok 2020

Pobierz pdf

4. Nr 4/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za rok 2020

Pobierz pdf

5. Nr 5/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za rok 2020

Pobierz pdf

6. Nr 6/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za rok 2020

Pobierz pdf

7. Nr 7/Z/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za rok 2020

Pobierz pdf

8. Nr 8/Z/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa za rok 2020

Pobierz pdf

9. Nr 9/Z/2021 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa na rok 2021

Pobierz pdf

10 Nr 10/Z/2021 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa na rok 2021

Pobierz pdf