ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

1. Nr 1/Z/2018 w sprawie uchwalenia porządku obrad XVII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego.

Pobierz pdf

2. Nr 2/Z/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu XVII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego.

Pobierz pdf

3. Nr 3/Z/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów do organów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na V kadencję (2018-2022) oraz delegatów na Krajowy Zjazd piątej kadencji.

Pobierz pdf

4. Nr 4/Z/2018 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2017r.

Pobierz pdf

5. Nr 5/Z/2018 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2017.

Pobierz pdf

6. Nr 6/Z/2018 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2017r.

Pobierz pdf

7. Nr 7/Z/2018 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2017r.

Pobierz pdf

8. Nr 8/Z/2018 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2017r.

Pobierz pdf

9. Nr 9/Z/2018 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2017r.

Pobierz pdf

10. Nr 10/Z/2018 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2017.

Pobierz pdf

11. Nr 11/Z/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2017 r.

Pobierz pdf

12. Nr 12/Z/2018 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2018.

Pobierz pdf

13. Nr 13/Z/2018 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2018.

Pobierz pdf

14. Nr 14/Z/2018 w sprawie wniosku o nadanie mgr inż. Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu godności Honorowego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

15. Nr 15/Z/2018 sprawie udzielenia pożyczki na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

16. Nr 16/Z/2018 w sprawie liczebności poszczególnych organów oraz ilości Rzeczników odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018- 2022.

Pobierz pdf

17. Nr 17/Z/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pobierz pdf

18. Nr 18/Z/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pobierz pdf

19. Nr 19/Z/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pobierz pdf

20. Nr 20/Z/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pobierz pdf

21. Nr 21/Z/2018 w sprawie wyboru Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynującego pracę pozostałych Rzeczników w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Pobierz pdf

22. Nr 22/Z/2018 w sprawie wyboru członków Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

23. Nr 23/Z/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pobierz pdf

24. Nr 24/Z/2018 w sprawie wyboru członków Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pobierz pdf

25. Nr 25/Z/2018 w sprawie wyboru członków Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pobierz pdf

26. Nr 26/Z/2018 w sprawie wyboru Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pobierz pdf

27. Nr 27/Z/2018 w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd PIIB.

Pobierz pdf

28. Nr 28/Z/2018 w sprawie wniosków złożonych w dniu 21 kwietnia 2018 r do Komisji Uchwał i Wniosków.

Pobierz pdf