ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Uchwała Nr 1/Z/2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu V Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego zobacz artykuł
Uchwała Nr 2/Z/2006 w sprawie uchwalenia porządku obrad V Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego zobacz artykuł
Uchwała Nr 3/Z/2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wyborów V Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego zobacz artykuł
Uchwała Nr 4/Z/2006 w sprawie liczebności poszczególnych organów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2006 - 2010 zobacz artykuł
Uchwała Nr 5/Z/2006 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowej Rady MOIIB w roku 2005 zobacz artykuł
Uchwała Nr 6/Z/2006 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB w roku 2005 zobacz artykuł
Uchwała Nr 7/Z/2006 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB w roku 2005 zobacz artykuł
Uchwała Nr 8/Z/2006 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB w roku 2005 zobacz artykuł
Uchwała Nr 9/Z/2006 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej MOIIB w roku 2005 zobacz artykuł
Uchwała Nr 10/Z/2006 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2005 zobacz artykuł
Uchwała Nr 11/Z/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie MOIIB za rok 2005 zobacz artykuł

Uchwała Nr 12/Z/2006 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006

 
Uchwała Nr 13/Z/2006 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006 zobacz artykuł
Uchwała Nr 14/Z/2006 w sprawie ustalenia wysokości oraz sposobu pokrycia wydatków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB zobacz artykuł
Uchwała Nr 15/Z/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB zobacz artykuł
Uchwała Nr 16/Z/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB zobacz artykuł
Uchwała Nr 17/Z/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB zobacz artykuł
Uchwała Nr 18/Z/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB zobacz artykuł
Uchwała Nr 19/Z/2006 w sprawie wyboru Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB i jego Zastępców zobacz artykuł
Uchwała Nr 20/Z/2006 w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady MOIIB zobacz artykuł

Uchwała Nr 21/Z/2006 w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB

 
Uchwała Nr 22/Z/2006 w sprawie wyboru członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB zobacz artykuł
Uchwała Nr 23/Z/2006 w sprawie wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB zobacz artykuł

Uchwała Nr 24/Z/2006 w sprawie wyboru delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB

 
Uchwała Nr 25/Z/2006 w sprawie wniosków złożonych w dniu 1 kwietnia 2006 r. do Komisji Uchwał i Wniosków zobacz artykuł