ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

1. Nr 1/Z/2014 w sprawie uchwalenia porządku obrad XIII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego. Pobierz pdf
2. Nr 2/Z/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu XIII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego. Pobierz pdf
3. Nr 3/Z/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów do organów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na IV kadencję (2014-2018) oraz delegatów na Krajowy Zjazd IV kadencji. Pobierz pdf
4. Nr 4/Z/2014 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2013r. Pobierz pdf
5. Nr 5/Z/2014 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2013r. Pobierz pdf
6. Nr 6/Z/2014 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2013r. Pobierz pdf
7. Nr 7/Z/2014 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2013r. Pobierz pdf
8. Nr 8/Z/2014 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2013r. Pobierz pdf
9. Nr 9/Z/2014 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2013. Pobierz pdf
10. Nr 10/Z/2014 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2013. Pobierz pdf
11. Nr 11/Z/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2013 r. Pobierz pdf
12. Nr 12/Z/2014 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2014. Pobierz pdf
13. Nr 13/Z/2014 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2014. Pobierz pdf
14. Nr 14/Z/2014 w sprawie liczebności poszczególnych organów oraz ilości Rzeczników odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014- 2018. Pobierz pdf
15. Nr 15/Z/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf
16. Nr 16/Z/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf
17. Nr 17/Z/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf
18. Nr 18/Z/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf
19. Nr 19/Z/2014 w sprawie wyboru Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynującego pracę pozostałych Rzeczników w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf
20. Nr 20/Z/2014 w sprawie wyboru członków Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pobierz pdf
21. Nr 21/Z/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf
22. Nr 22/Z/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf
23. Nr 23/Z/2014 w sprawie wyboru członków Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf
24. Nr 24/Z/2014 w sprawie wyboru Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pobierz pdf
25. Nr 25/Z/2014 w sprawie wyboru delegatów na Krajowy Zjazd PIIB. Pobierz pdf
26. Nr 26/Z/2014 w sprawie wniosków złożonych w dniu 12 kwietnia 2014 r do Komisji Uchwał i Wniosków. Pobierz pdf