ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

1. Nr 1/Z/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu XVI Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego.

Pobierz pdf

2. Nr 2/Z/2017 w sprawie uchwalenia porządku obrad XVI Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego

Pobierz pdf

3. Nr 3/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2016r.

Pobierz pdf

4. Nr 4/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2016r.

Pobierz pdf

5. Nr 5/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2016.

Pobierz pdf

6. Nr 6/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2016r.

Pobierz pdf

7. Nr 7/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2016r.

Pobierz pdf

8. Nr 8/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia przedłożonego Zjazdowi Sprawozdania z działalności Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2016r.

Pobierz pdf

9. Nr 9/Z/2017 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2016.

Pobierz pdf

10. Nr 10/Z/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2017 r.

Pobierz pdf

11. Nr 11/Z/2017 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2017.

Pobierz pdf

12. Nr 12/Z/2017 w sprawie uchwalenia Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2017.

Pobierz pdf

13. Nr 13/Z/2017 w sprawie udzielenia pożyczki na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Pobierz pdf