ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Uchwała Nr 1/1.1-1.126/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 2/2.1-2.15/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 3/3.1-3.17/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 4/4.1-4.18/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 5/5.1-5.3/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 6/6.1-6.25/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 7/7.1-7.19/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 8/8.1-8.5/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 9/9.1-9.3/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 10/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 11/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 12/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 361.5/R/2006

 

Uchwała Nr 13/R/2007 z dn.04.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 361.9/R/2006

 

Uchwała Nr 14/14.1-14.39/R/2007 z dn. 11.01.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 15/R/2007 z dn. 11.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady MOIIB nr 351.6/R/2006

 

Uchwała Nr 16/R/2007 z dn. 11.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady MOIIB nr 7.9/R/2007

 

Uchwała Nr 17/R/2007 z dn. 11.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady MOIIB nr 351.9/R/2006

 

Uchwała Nr 18/R/2007 z dn. 11.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady MOIIB nr 356.15/R/2006

 

Uchwała Nr 19/R/2007 z dn. 11.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady MOIIB nr 3.15/R/2007

 

Uchwała Nr 20/R/2007 z dn. 11.01.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 21/21.1-21.8/R/2007 z dn. 11.01.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 22/R/2007 z dn. 18.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 2.4/R/2007 Rady MOIIB

 

Uchwała Nr 23/23.1-23.25/R/2007 z dn. 18.01.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 24/24.1-24.22/R/2007 z dn. 18.01.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 25/25.1-25.4/R/2007 z dn. 18.01.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 26/26.1-26.3/R/2007 z dn. 18.01.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 27/R/2007 z dn. 18.01.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 351.7/R/2006 Rady MOIIB

 

Uchwała Nr 28/R/2007 z dn. 18.01.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 29/R/2007 z dn. 18.01.2007 r. w sprawie zwołania VI Zjazdu MOIIB - Zjazdu Sprawozdawczego

plik doc

Uchwała Nr 30/R/2007 z dn. 18.01.2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Nr 1/PR/2007 z dnia 11.01.2007 r. w sprawie ustalenia Prowizorium Budżetowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na okres od 01 stycznia do 14 kwietnia 2007 roku

plik doc

Uchwała Nr 31/31.1-31.61/R/2007 z dn. 25.01.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB.

 

Uchwała Nr 32/32.1-32.6/R/2007 z dn. 25.01.2007 r. w sprawie zawieszenie w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 33/33.1-33.6/R/2007 z dn. 25.01.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 34/34.1-34.2/R/2007 z dn. 25.01.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 35/R/2007 z dn. 25.01.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 36/R/2007 z dn. 25.01.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 37/37.1-37.62//R/2007 z dnia 01.02.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 38/38.1-38.12/R/2007 z dnia 01.02.2007 r. w sprawie zawieszenie w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 39/R/2007 z dnia 01.02.2007 r. w sprawie uchylenie uchwały Rady Nr 3.17/R/2007

 

Uchwała Nr 40/R/2007 z dnia 01.02.2007 r. w sprawie uchylenie uchwały Rady Nr 24.17/R/2007

 

Uchwała Nr 41/R/2007 z dnia 01.02.2007 r. w sprawie uchylenie uchwały Rady Nr 2.13/R/2007

 

Uchwała Nr 42/R/2007 z dnia 01.02.2007 r. w sprawie uchylenie uchwały Rady Nr 1.85/R/2007

 

Uchwała Nr 43/43.1-43.5/R/2007 z dnia 01.02.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 44/44.1-44.5/R/2007 z dnia 01.02.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 45/45.1-45.14/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 12 m-cy

 

Uchwała Nr 46/46.1-46.3/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 12 m-cy

 

Uchwała Nr 47/47.1-47.14/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 6 m-cy

 

Uchwała Nr 48/48.1-48.3/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 6 m-cy

 

Uchwała Nr 49/49.1-49.9/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 6 m-cy

 

Uchwała Nr 50/50.1-50.7/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 51/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 1.79/R/2006 Rady MOIIB

 

Uchwała Nr 52/52.1-52.3/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 53/53.1-53.2/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 54/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 55/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 56/56.1-56.44/R/2007 z dn. 08.02.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

57/57.1-57.28/R/2007 z dn.15.02.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

58/58.1-58.3/R/2007 z dn.15.02.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

59/59.1-59.10/R/2007 z dn.15.02.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

60/R/2007 z dn.15.02.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 61/R/2007 z dn. 22.02.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 62/62.1-62.22/R/2007 z dn. 22.02.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 63/63.1-63.4/R/2007 z dn. 22.02.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 64/64.1-64.5/R/2007 z dn. 22.02.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 65/65.1-65.4/R/2007 z dn. 22.02.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwał Nr 66/R/2007 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie uchylenie uchwały Rady nr 47.3/R/2007

 

Uchwała Nr 67/R/2007 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 68/R/2007 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 69/R/2007 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 70/R/2007 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 71/71.1-71.32/R/2007 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 72/72.1-72.11/R/2007 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 73/73.1-73.9/R/2007 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 74/74.1-74.2/R/2007 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 75/R/2006 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Nr 2/PR/2007 z dn. 22.02.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

plik doc

Uchwała Nr 76/R/2007 z dn. 01.03.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz sposobu pokrycia wydatków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB na rok 2007

plik doc

Uchwała Nr 77/77.1-77.6/R/2007 z dn. 08.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 miesięcy

 

Uchwała Nr 78/78.1-78.6/R/2007 z dn. 08.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 miesięcy

 

Uchwała Nr 79/79.1-79.17/R/2007 z dn. 08.03.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 miesięcy

 

Uchwała Nr 80/80.1-80.7/R/2007 z dn. 08.03.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 miesięcy

 

Uchwała Nr 81/81.1-81.9/R/2007 z dn. 08.03.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 82/82.1-82.3/R/2007 z dn. 08.03.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 83/R/2007 z dn. 08.03.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 84/R/2007 z dn. 08.03.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady MOIIB nr 48.1/R/2006

 

Uchwała Nr 85/85.1-85.27/R/2007 z dn. 08.03.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 86/R/2007 z dn. 15.03.20007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady MOIIB Nr 79.16/R/2007

 

Uchwała Nr 87/87.1-87.14/R/2007 z dn. 15.03.20007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 88/88.1-88.10/R/2007 z dn. 15.03.20007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 89/R/2007 z dn. 15.03.20007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 90/90.1-90.25 / R / 2007 z dn. 15.03.20007 r. w sprawie wpisu na listę

 

Uchwała Nr 91/91.1-91.18/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 92/92.1-92.8/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 93/93.1-93.2/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 94/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 95/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 96/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 97/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 98/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 99/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 100/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 101/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Nr 3/PR/2007 z dn. 08.03.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

plik doc

Uchwała Nr 102/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie ustalenia treści Sprawozdania Rady MOIIB za rok 2006

plik doc

Uchwała Nr 103/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na rok 2007

plik doc

Uchwała Nr 104/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności finansowej i wydatkowania środków na działalność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB

plik doc

Uchwała Nr 105/R/2007 z dn. 22.03.2007 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołów Problemowych MOIIB

plik doc

Uchwała Nr 106/106.1-106.4/R/2007 z dn. 26.03.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 107/R/2007 z dn. 29.03.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 91.14/R/2007

 

Uchwała Nr 108/108.1-108.14/R/2007 z dn. 29.03.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 109/109.1-109.3/R/2007 z dn. 29.03.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 110/110.1-110.2/R/2007 z dn. 29.03.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 111/R/2007 z dn. 29.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny

 

Uchwała Nr 112/R/2007 z dn. 29.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 113/R/2007 z dn. 29.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 114/R/2007 z dn. 29.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 115/R/2007 z dn. 29.03.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 116/R/2007 z dn. 02.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady MOIIB Nr 87.4/R/2007

 

Uchwała Nr 117/117.1-117.52/R/2007 z dn. 02.04.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 118/118.1-118.2/R/2007 z dn. 02.04.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 119/119.1-119.11/R/2007 z dn. 05.04.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 120/120.1-120.8/R/2007 z dn. 05.04.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 121/121.1-121.14/R/2007 z dn. 05.04.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 122/122.1-122.5/R/2007 z dn. 05.04.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 123/123.1-123.10/R/2007 z dn. 05.04.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 124/124.1-124.2/R/2007 z dn. 05.04.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 125/125.1-125.23/R/2007 z dn. 05.04.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 126/R/2007 z dn. 05.04.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 127/R/2007 z dn. 05.04.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 128/128.1-128.14/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 129/129.1-129.9/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 130/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 131/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 132/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 133/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 134/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 81.9/R/2007

 

Uchwała Nr 135/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 121.5/R/2007

 

Uchwała Nr 136/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 121.9/R/2007

 

Uchwała Nr 137/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 138/138.1-138.30/R/2007 z dn. 19.04.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 139/139.1-139.10/R/2007 z dn. 26.04.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 140/140.1-140.4/R/2007 z dn. 26.04.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 141/141.1-141.5/R/2007 z dn. 26.04.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 142/R/2007 z dn. 26.04.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 143/R/2007 z dn. 26.04.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 144/R/2007 z dn. 26.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 128.11/R/2007

 

Uchwała Nr 145/R/2007 z dn. 26.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 121.11/R/2007

 

Uchwała Nr 146/R/2007 z dn. 26.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 128.4/R/2007

 

Uchwała Nr 147/R/2007 z dn. 26.04.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 123.3/R/2007

 

Uchwała Nr 148/R/2007 z dn. 26.04.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 149/149.1-149.7/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 150/150.1-150.4/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 151/151.1-151.12/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 152/152.1-152.2/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 153/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 154/154.1-154.5/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 155/155.1-155.7/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 156/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 157/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 108.12/R/2007

 

Uchwała Nr 158/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 159/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 160/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 161/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 162/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 163/163.1-163.36/R/2007 z dn. 10.05.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 164/164.1-164.10/R/2007 z dn. 17.05.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 165/165.1-165.5/R/2007 z dn. 17.05.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 166/166.1-166.7/R/2007 z dn. 17.05.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 167/R/2007 z dn. 17.05.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 155.1/R/2007

 

Uchwała Nr 168/168.1-168.9/R/2007 z dn. 17.05.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 169/169.1-169.9/R/2007 z dn. 24.05.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 170/170.1-170.7/R/2007 z dn. 24.05.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 171/171.1-171.42/R/2007 z dn. 24.05.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

172/172.1-172.7/R/2007 z dn. 31.05.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

173/173.1-173.2/R/2007 z dn. 31.05.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

174/174.1-174.8/R/2007 z dn. 31.05.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

175/R/2007 z dn. 31.05.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 155.3/R/2007 z dnia 10 maja 2007

 

Uchwała Nr 176/R/2007 z dn. 31.05.2007 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

plik doc

Uchwała Nr 177/R/2007 z dn. 31.05.2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Nr 4/PR/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

plik doc

Uchwała Nr 178/R/2007 z dn. 31.05.2007 r. w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków organów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

plik doc

Uchwała Nr 179/R/2007z dn. 31.05.2007 r. w sprawie ubezpieczenia na życie członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i pracowników Biura MOIIB

plik doc

Uchwała Nr 180/180.1-180.18/R/2007 z dn. 31.05.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 181/181.1-181.14/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 182/182.1-182.2/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 183/183.1-183.15/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 184/184.1-184.5/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 185/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 186/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 187/187.1-187.4/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 188/188.1-188.2/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 189/189.1-189.12/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 190/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 151.5/R/2007

 

Uchwała Nr 191/191.1-191.35/R/2007 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 192/192.1-192.5/R/2007 z dn. 21.06.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 193/193.1-193.11/R/2007 z dn. 21.06.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 194/R/2007 z dn. 21.06.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 195/R/2007 z dn. 21.06.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 196/196.1-196.9/R/2007 z dn. 28.06.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 197/197.1-197.7/R/2007 z dn. 28.06.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 198/R/2007 z dn. 28.06.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 199/R/2007 z dn. 28.06.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 200/200.1-200.37/R/2007 z dn. 28.06.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 201/R/2007 z dn. 28.06.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 183.3/R/2007

 

Uchwała Nr 202/R/2007 z dn. 28.06.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 203/R/2007 z dn. 28.06.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 189.1/R/2007

 

Uchwała Nr 204/204.1-204.2/R/2007 z dn.02.07.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 205/205.1-205.2/R/2007 z dn.02.07.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 206/206.1-206.2/R/2007 z dn.02.07.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 207/R/2007 z dn.02.07.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 208/208.1-208.14/R/2007 z dn. 05.07.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 miesięcy

 

Uchwała Nr 209/209.1-209.11/R/2007 z dn. 05.07.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 miesięcy

 

Uchwała Nr 210/210.1-210.106/R/2007 z dn. 05.07.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 miesięcy

 

Uchwała Nr 211/211.1-211.11/R/2007 z dn. 05.07.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 miesięcy

 

Uchwała Nr 212/212.1-212.4/R/2007 z dn. 05.07.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 miesięcy

 

Uchwała Nr 213/R/2007 z dn. 05.07.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 189.3/R/2007 z dnia 14 czerwca 2007

 

Uchwała Nr 214/R/2007 z dn. 05.07.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 215/215.1-215.6/R/2007 z dn. 12.07.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 216/216.1-216.11/R/2007 z dn. 12.07.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 217/217.1-217.56/R/2007 z dn. 12.07.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 218/R/2007 z dn. 12.07.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 210.44/R/2007

 

Uchwała Nr 219/R/2007 z dn. 17.07.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę MOIIB

plik doc

Uchwała Nr 220/R/2007 z dn. 17.07.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Centralnej 27 w miejscowości Opacz Kolonia, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie

plik doc

Uchwała Nr 221/R/2007 z dn.19.07.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 222/222.1-222.7/R/2007 z dn.19.07.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 223/R/2007 z dn.19.07.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 212.2/R/2007

 

Uchwała Nr 224/R/2007 z dn.19.07.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 212.3/R/2007

 

Uchwała Nr 225/R/2007 z dn.19.07.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 226/R/2007 z dn.19.07.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 227/R/2007 z dn.19.07.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 228/228.1-228.7/R/2007 z dn.19.07.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 229/229.1-229.35/R/2007 z dn.19.07.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

230/230.1-230.6/R/2007 z dn. 26.07.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

231/231.1-231.6/R/2007 z dn. 26.07.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

232/R/2007 z dn. 26.07.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

233/233.1-233.58/R/2007 z dn. 26.07.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 234/234.1-234.9/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 235/235.1-235.2/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy

 

Uchwała Nr 236/236.1-236.11/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 237/237.1-237.8/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

Uchwała Nr 238/238.1-238.6/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 239/239.1-239.2/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 240/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 241/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 228.2/R/2007

 

Uchwała Nr 242/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. z dn. 02.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 243/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 244/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 245/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 246/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 247/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 248/248.1-248.27/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 249/R/2007 z dn. 02.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 250/250.1-250.5/R/2007 z dn. 09.08.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 251/251.1-251.4/R/2007 z dn. 09.08.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 252/R/2007 z dn. 09.08.2007 r.. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 238.3/R/2007

 

Uchwała Nr 253/R/2007 z dn. 09.08.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 210.59/R/2007

 

Uchwała Nr 254/R/2007 z dn. 09.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 255/R/2007 z dn. 09.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 256/R/2007 z dn. 09.08.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała Nr 257/R/2007 z dn. 13.08.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 216.5/R/2007

 

Uchwała Nr 258/258.1-258.8/R/2007 z dn.23.08.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 259/R/2007 z dn.23.08.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 260/260.1-260.11/R/2007 z dn.23.08.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 261/R/2007 z dn.23.08.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 211.8/R/2007

 

Uchwała Nr 262/R/2007 z dn.23.08.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 235.2/R/2007

 

Uchwała Nr 263/R/2007 z dn.23.08.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 210.20/R/2007

 

Uchwała Nr 264/264.1-264.55/R/2007 z dn.23.08.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 265/265.1-265.7/R/2007 z dn. 29.08.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 266/266.1-266.4/R/2007 z dn. 29.08.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 267/267.1-267.4/R/2007 z dn. 29.08.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 268/R/2007 z dn. 29.08.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 236.1/R/2007

 

269/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy

 

270/270.1-270.9/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy

 

271/271.1-271.5/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

272/272.1-272.16/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

273/273.1-273.4/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

274/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie odmowy wpisu na listę członków MOIIB

 

275/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

276/276.1-276.2/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

277/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny członka

 

278/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 234.6/R/2007

 

279/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

280/280.1-280.7/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

281/281.1-281.3/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

282/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

283/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

284/284.1-284.3/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

285/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 258.1/R/2007

 

286/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady nr 236.2/R/2007

 

287/287.1-287.37/R/2007 z dn. 06.09.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

289/R/2007 z dn. 13.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

290/R/2007 z dn. 13.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

291/R/2007 z dn. 13.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

292/292.1-292.3/R/2007 z dn. 13.09.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

293/293.1-293.2/R/2007 z dn. 13.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

294/R/2007 z dn. 13.09.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

295/R/2007 z dn. 13.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy

 

296/296.1-296.4/R/2007 z dn. 20.09.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

297/297.1-297.6/R/2007 z dn. 20.09.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

298/298.1-298.2/R/2007 z dn. 20.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

299/R/2007 z dn. 20.09.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek członka

 

300/300.1-300.37/R/2007 z dn. 20.09.2007 r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB

 

Uchwała Nr 301 /R/2007 z dn. 24.09.2007 r. w sprawie niezaskarżenia uchwały Krajowej Rady PIIB nr 6/R/07 z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały

plik doc

Uchwała Nr 302 /R/2007 z dn. 24.09.2007 r. w sprawie złożenia oferty zakupu nieruchomości przy ul. Widok 12 w Warszawie

plik doc

Uchwała Nr 303/303.1-303.7/R/2007 z dn. 27.09.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 304/304.1-304.8/R/2007 z dn. 27.09.2007 r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny członka

 

Uchwała Nr 305/R/2007 z dn. 27.09.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Nr 271.3/R/2007

 

Uchwała Nr 306/306.1-306.3/R/2007 z dn. 27.09.2007 r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka MOIIB

 

Uchwała Nr 307/R/2007 z dn. 27.09.2007 r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci

 

Uchwała nr 308/R/2007 z dnia 4 października 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała nr 309/309.1-309.7/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.10.2007r.

 

Uchwała nr 310/310.1-310.4/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.10.2007r

 

Uchwała nr 311/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie skreślenia w prawach członka MOIIB na wniosek własny od 01.10.2007

 

Uchwała nr 312/312.1-312.19/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy. z dniem 01.10.2007r.

 

Uchwała nr 313/313.1-313.6/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy. z dniem 01.10.2007r.

 

Uchwała nr 314/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy. z dniem 01.10.2007r.

 

Uchwała nr 315/315.1-315.2/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30 września 2007r. (po zaw. przymusowym).

 

Uchwała nr 316/316.1-316.2/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.10.2007r.

 

Uchwała nr 317/317.1-317.3/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.10.2007 r.

 

Uchwała nr 318/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30.09.2007r. (po zaw. na wniosek).

 

Uchwała nr 319/319.1-319.41/R/2007 z dnia 4.10.2007r. w sprawie WPISU na listę członków MOIIB.

 

Uchwała nr 320/320.1-320.4/R/2007 z dnia 11.10.2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 31.10.2007r. (po zaw. na życzenie).

 

Uchwała nr 321/R/2007 z dnia 11.10.2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 31.10.2007r. (po zaw. przymusowym).

 

Uchwała nr 322/322.1-322.4/R/2007 z dnia 11.10.2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.11.2007

 

Uchwała nr 323/R/2007 z dnia 11.10.2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała nr 324/R/2007 z dnia 11.10.2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała Nr 325/325.1-325.8/R/2007 w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 31.10.2007r. (po zaw. na życzenie).

 

Uchwała nr 326/326.1-326.3/R/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.11.2007r.

 

Uchwała nr 327/R/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.11.2007r.

 

Uchwała nr 328/328.1-328.30/R/2007 z dnia 18 października 2007r. w sprawie wpisu na listę członków MOIIB.

 

Uchwała nr 329/329.1-329.8/R/2007 z dnia 25 października 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 31 października 2007r. (po zaw. na życzenie).

 

Uchwała nr 330/330.1-330.3/R/2007 z dnia 25 października 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem

 

Uchwała nr 331/331.1-331.2/R/2007 z dnia 25 października 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01-11-2007.

 

Uchwała nr 332/R/2007 z dnia 25 października 2007r. w sprawie skreślenia na wniosek własny z listy członków MOIIB.

 

Uchwała nr 333/333.1-333.9/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.11.2007r

 

Uchwała nr 334/334.1-334.18/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy. z dniem 01.11.2007r.

 

Uchwała nr 335/335.1-335.2/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy. z dniem 01.11.2007r.

 

Uchwała nr 336/336.1-336.4/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.11.2007r.

 

Uchwała nr 337/337.1-337.5/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.11.2007r.

 

Uchwała nr 338/338.1-338.4/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 31 października 2007r. (po zaw. na wniosek).

 

Uchwała nr 339/339.1-339.2/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 31 października 2007r. (po zaw. przymusowym).

 

Uchwała nr 340/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30 listopada 2007r. (po zaw. na wniosek).

 

Uchwała nr 341/341.1-341.13/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01-11-2007.

 

Uchwała nr 342/342.1-342.4/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01-12-2007.

 

Uchwała nr 343/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała nr 344/344.1-344.32/R/2007 z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie WPISU na listę członków MOIIB.

 

Uchwała nr 345/345.1-345.3/R/2007 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30 listopada 2007r. (po zaw. na wniosek).

 

Uchwała nr 346/R/2007 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30 listopada 2007r. (po zaw. przymusowym).

 

Uchwała nr 347/347.1-347.4/R/2007 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.12.2007.

 

Uchwała nr 348/R/2007 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny od 01.12.2007.

 

Uchwała nr 349/R/2007 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.12.2007r.

 

Uchwała nr 350/R/2007 z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.12.2007r.

 

Uchwała Nr 351/R/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w przedmiocie uchylenia uchwały Nr 288/R/2007 Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2007 r. w przedmiocie zaskarżenia uchwał Krajowej Rady PIIB z dnia 29 sierpnia 2007 r. uchylających uchwały organów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Uchwała Nr 352/R/2007 z dnia 22 listopada 2007 r.w przedmiocie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 5/PR/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie nowelizacji Budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2007 r

 

Uchwała nr 353/353.1-353.7/R/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacenia składek przez 12 m-cy z dniem 01.12.2007r.

 

Uchwała nr 354/354.1-354.6/R/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30 listopada 2007r. (po zaw. na wniosek).

 

Uchwała nr 355/355.1-355.3/R/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30 listopada 2007r. (po zaw. przymusowym).

 

Uchwała nr 356/356.1-356.5/R/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.12.2007.

 

Uchwała nr 357/R/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.12.2007

 

Uchwała nr 358/R/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała nr 359/R/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała Nr 360/360.1-360.3/R/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30 listopada 2007r. (po zaw. na wniosek).

 

Uchwała Nr 361/R/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30 listopada 2007r. (po zaw. przymusowym).

 

Uchwała Nr 362/362.1-362.8/R/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.12.2007.

 

Uchwała Nr 363/R/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała Nr 364/R/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała Nr 365/R/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie uchylenia uchwały 334.12/R/2007 z dnia 8 listopada 2007 o zawieszeniu przymusowym z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy.

 

Uchwała Nr 366/366.1-366.41/R/2007 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie WPISU na listę członków MOIIB.

 

Uchwała nr 367/367.1-367.12/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.12.2007r.

 

Uchwała nr 368/368.1-368.5/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.12.2007r.

 

Uchwała nr 369/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.12.2007r.

 

Uchwała nr 370/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 12 m-cy. z dniem 01.12.2007r.

 

Uchwała nr 371/371.1-371.15/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy. z dniem 01.12.2007r.

 

Uchwała nr 372/372.1-372.2/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy. z dniem 01.12.2007r.

 

Uchwała nr 373/373.1-373.2/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30 listopada 2007r. (po zaw. na wniosek).

 

Uchwała nr 374/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 30 listopada 2007r. (po zaw. przymusowym).

 

Uchwała nr 375/375.1-375.4/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01-12-2007.

 

Uchwała nr 376/376.1-376.16/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.01.2008.

 

Uchwała nr 377/377.1-377.3/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 31 grudnia 2007r. (po zaw. na wniosek).

 

Uchwała nr 378/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB z powodu nieopłacania składek przez 6 m-cy. z dniem 01.12.2007r.

 

Uchwała nr 379/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały 362.3/R/2007 z dnia 29 listopada 2007 o zawieszeniu na wniosek własny.

 

Uchwała nr 380/R/2007 z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Nr 381/381.1-381.5/R/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 31 grudnia 2007r. (po zaw. na wniosek).

 

Nr 382/382.1-382.19/R/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.01.2008

 

Uchwała Nr 383/R/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała nr 384/R/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci. Widoczna

 

Uchwała nr 385/R/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała nr 386/R/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała nr 387/R/2007 z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB na wniosek własny od 01.01.2008r.

 

Nr 388/388.1-388.8/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 31 grudnia 2007r. (po zaw. na wniosek).

 

Nr 389/389.1-389.7/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zakończenia okresu zawieszenia z dniem 31 grudnia 2007r. (po zaw. przymusowym).

 

Uchwała nr 390/390.1-390.13/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zawieszenia w prawach członka MOIIB na wn. własny z dniem 01.01.2008.

 

Uchwała nr 391/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zamiany zawieszenia przymusowego na zawieszenie na wniosek własny z dniem 01.01.2008

 

Uchwała nr 392/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie przeniesienia z Mazowieckiej OIIB do Lubelskiej OIIB z dniem 01.01.2008.

 

Uchwała nr 393/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie skreślenia z listy członków MOIIB z powodu śmierci.

 

Uchwała nr 394/394.1-394.39/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie WPISU na listę członków MOIIB.

 

Uchwała nr 395/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Nr 6/PR/2007 z dn. 13.12.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

 

Uchwała nr 396/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie likwidacji Biura Terenowego w Pruszkowie.

 

Uchwała nr 397/R/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Nr 7/PR/2007 z dnia 13 grudnia 2007r.