ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

594/R/2017 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 11/PR/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

593/R/2017 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 12/PR/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

592/R/2017 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 14/PR/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Izby za rok 2017

 

591/R/2017 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 13/PR/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie ustalenia prowizorium budżetowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

590/R/2017 w sprawie zwołania XVII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

589/R/2017 w sprawie ustalenia wysokości oraz sposobu udzielenia pożyczki Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

 

497/R/2017 w sprawie złożenia do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

496/R/2017 w sprawie wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB

Pobierz pdf

439/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 10/PR/2017 z dnia 4.09.2017 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

438/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 9/PR/2017 z dnia 4.09.2017 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

437/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 8/PR/2017 z dnia 4.09.2017 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

436/R/2017 w sprawie wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB

Pobierz pdf

435/R/2017 w sprawie złożenia do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

434/R/2017 w sprawie liczby i obszarów, liczby delegatów wybieranych w danym obwodzie oraz miejsca i terminu obwodowych zebrań wyborczych

Pobierz pdf

433/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 6/PR/2017 (w sprawie wprowadzenia Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych) oraz uchwały Nr 7/PR/2017 (w sprawie wprowadzenia Porządku obrad obwodowych zebrań wyborczych) z dnia 4.09.2017 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

318/R/2017 w sprawie wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Pobierz pdf

317/R/2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej

 

316/R/2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej

 

315/R/2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej

 

314/R/2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej

 

313/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 5/PR/2017 z dnia 18.05.2017 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

312/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 4/PR/2017 z dnia 18.05.2017 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

207/R/2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej

 

116/R/2017 w sprawie przyjęcia i przedstawienia do zatwierdzenia XVI Zjazdowi Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczemu Sprawozdania z działalności Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2016 i Sprawozdania z wykonania budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2016

 

115/R/2017 w sprawie przyjęcia i przedstawienia do zatwierdzenia XVI Zjazdowi Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczemu Sprawozdania finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2016

 

114/R/2017 w sprawie projektu Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2017

 

113/R/2017 w sprawie przyjęcia i przedstawienia XVI Zjazdowi Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczemu projektu budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2017

 

112/R/2017 w sprawie projektu Porządku Obrad XVI Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego

 

111/R/2017 w sprawie projektu Regulaminu XVI Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego

 

110/R/2017 w sprawie wypłaty ekwiwalentu za udział w XVI Zjeździe Sprawozdawczym Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjeździe Sprawozdawczym

 

109/R/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 283/R/2014 Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie utworzenia komisji problemowych Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz powołania przewodniczących komisji

Pobierz pdf

108/R/2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej

 

107/R/2017 w sprawie przyznania pomocy finansowej