ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

635/R/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 11/PR/2018 z dnia 21.05.2018 r. w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych członków Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zatwierdzonej uchwałą Rady nr 301/R/2018 z dnia 28.05.2018 r

Pobierz pdf

634/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 29/PR/2018 z dnia 10.12.2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie pomocy finansowej

 

633/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 28/PR/2018 z dnia 10.12.2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie pomocy finansowej

 

632/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 27/PR/2018 z dnia 10.12.2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie pomocy finansowej

 

601/R/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 489/R/2018 w sprawie powołania zespołu do spraw zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 Pobierz pdf

600/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 26/PR/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

599/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 25/PR/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

598/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 24/PR/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w sprawie ustalenia prowizorium budżetowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 Pobierz pdf

597/R/2018 w przedmiocie zwołania XVIII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczego

 Pobierz pdf

533/R/2018 w sprawie uchylenia Regulaminu udzielania pomocy finansowej w MOIIB wprowadzonego Uchwałą Rady nr 115/R/2015 i wprowadzenia nowego Regulaminu Udzielania pomocy finansowej dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

531/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 23/PR/2018 z dnia 11.10.2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

530/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 22/PR/2018 z dnia 11.10.2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

529/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 21/PR/2018 z dnia 11.10.2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

528/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 20/PR/2018 z dnia 11.10.2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowe

 

495/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 19/PR/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

494/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 18/PR/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

493/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 17/PR/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

492/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 16/PR/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

491/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 15/PR/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

490/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 14/PR/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wyboru członków Komisji Problemowych

Pobierz pdf

489/R/2018 w sprawie powołania zespołu do spraw zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedziby Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

488/R/2018 w sprawie uzupełnienia składu członków Prezydium Rady MOIIB na kadencję 2018-2022

Pobierz pdf

487/R/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

303/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 13/PR/2018 z dnia 21 maja 2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

302/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 12/PR/2018 z dnia 21 maja 2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie wprowadzenia zasad stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000)

Pobierz pdf

301/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 11/PR/2018 z dnia 21 maja 2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie ustalenia kompetencji i obowiązków poszczególnych członków Prezydium Rady MOIIB

Pobierz pdf

300/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 10/PR/2018 z dnia 21 maja 2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie utworzenia komisji problemowych MOIIB oraz powołania przewodniczących poszczególnych komisji

Pobierz pdf

254/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 9/PR/2018 z dnia 16.04.2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

253/R/2018 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 8/PR/2018 z dnia 16.04.2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

252/R/2018 w sprawie wyboru członków Prezydium Rady MOIIB na kadencję 2018-2022

Pobierz pdf

183/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 7/PR/2018 z dnia 12 marca 2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

182/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 6/PR/2018 z dnia 12 marca 2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

181/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 5/PR/2018 z dnia 12 marca 2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

180/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 3/PR/2018 z dnia 12 marca 2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie złożenia do Krajowej Rady PIIB wniosku o nadanie tytułu Honorowego Prezesa PIIB

 

179/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 4/PR/2018 z dnia 12 marca 2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie złożenia do Krajowej Rady PIIB wniosku o nadanie Medalu Honorowego PIIB

 

178/R/2018 w sprawie projektu Regulaminu XVII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego oraz Regulaminu Wyborów do Organów MOIIB na V Kadencję (2018-2022) oraz Delegatów na Krajowy Zjazd V kadencji

Pobierz pdf

177/R/2018 w sprawie projektu Porządku Obrad XVII Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego

Pobierz pdf

176/R/2018 w sprawie sposobu udzielenia pożyczki Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

Pobierz pdf

138/R/2018 w sprawie złożenia do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o nadanie Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

137/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 2/PR/2018 z dnia 8.02.2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

136/R/2018 w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 1/PR/2018 r. z dnia 15.01.2018 r. Prezydium Rady MOIIB w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

135/R/2018 w sprawie przedstawienia stanu realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych skierowanych przez Okręgowa Komisję Rewizyjną MOIIB w 2017r.

 

134/R/2018 w sprawie złożenia do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej i Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

133/R/2018 w spawie wystąpienia do Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB o złożenie do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej i Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

132/R/2018 w spawie projektu Planu Pracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2018

Pobierz jpg

131/R/2018 w spawie przyjęcia i przedstawienia XVII Zjazdowi Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu projektu budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2018

Pobierz jpg

130/R/2018 w spawie przyjęcia i przedstawienia do zatwierdzenia XVII Zjazdowi Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Sprawozdania finansowego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2017

Pobierz jpg

129/R/2018 w spawie przyjęcia i przedstawienia XVII Zjazdowi Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Sprawozdania z działalności Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2017 i Sprawozdania z wykonania budżetu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2017

Pobierz jpg